Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  13. maj 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Erik Smedegaard,  Jørgen Fink, Allan Steen,  Susanne B. Rasmussen og Poul Svendsen

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  1/4-2014.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/4-2014                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer 1/5                                                                                                                     Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra den 1/4-14 godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Fakturaer sendes løbende som de kommer ind til godkendelse hos Flemming Thorup.

Det undersøges hos OK om de kan levere brændstof og evt. el til attraktiv pris.

Kassekredit er 13. maj - 263.000 kr.

Der er stort set ikke restancer for medlemmer pr. 30. april.

Budget følges fint til den gode side.

Ved kommende økonomisystem pålægges gebyr for medlemmer som ikke er tilmeldt PBS.

Der er indhentet tilbud fra Holmriis om indkøb af overvågning udenfor klubhus. Det blev besluttet at indkøbe udstyret. Særligt af hensyn til klubbens nye Buggy'er.

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Der er nye golfspillere, 13 full member, 5 juniorer, 1 fleks og 2 prøvemedlemmer, som alle er i gang med begyndertræning.

I forbindelse med begynder træning forbeholdes driving range onsdage kl. 18-20 begyndertræning.

 

Juniorudvalg:

Idrætslærere tilbudt at deltage i begyndertræning, dog uden interesse fra dem. Der forsøges med forskellige tiltag for at logge unge spillere til.

Bambino golf startes op igen.

 

Turneringsudvalg:

Golfhæftet turnering blev gennemført med 30 tilmeldte. Golfhæftet stod for turnering, hvor EGC fik en del af turnerings fee.

 

Der arbejdes på at tilbyde turister at deltage i en fredagsturnering i feriesæson.

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

I juni måned forsøges med 14 dage, hvor medlem kan tage ven med på den store bane og prøvespille.

Firmaidræt fik ikke tilmeldinger nok. Kvadrat havde meldt sig til med nogle medarbejdere, så der laves arrangement for disse.

 

Baneudvalg:

Jan Pedersen holder den 30. maj, men kommer kortvarigt efterfølgende. ( Jan er efterfølgende ansat for juni, juli og august)

Maskiner vedligeholdes.

Der indkøbes 20 fods container til opbevaring af sand mv. ikke sand

Greens klippes snart ned til 4 mm.

Der reduceres lidt på mængden af sand i bunkers på hul 18. Endvidere fjernes de blå pæle på hul 18 inden udgangen af maj.

Greenkeeper opfordres til at bruge hjemmesiden, så medlemmer kan følge med i hvor der arbejdes.

Der er sponsoreret 15.000 kr. fra Tuborg fonden til bænke, som der sættes op inden for kort tid. Opsættes ved tee steder.

Planen om at der skiftes 1000 m. hovedvandledning om året holder indtil videre.

 

Der er en del medlemmer som kommenterer ændringer og banens stand direkte overfor greenkeeper. Medlemmer opfordres til istedet at sende en mail direkte til baneudvalget, således at greenkeeper kan få arbejdsro.

 

Der har været arbejdsdag og der var stor tilfredshed fra greenkeepers side.

 

Der er generelt udfordringer med kørsel i Buggy på stien ved hul 15. Kørsel i Bugge skal fremover ske via skoven ved kørsel fra teestedet på hul 15 til green. Der opsættes afmærkning.

 

PRO-AM:

Invitationer sendes primo maj og der er allerede en del tilmeldte hold.

 

For medlemmer arrangeres kvalifikationsmatch den 17. august. Denne er sat ind i golfbox. Deltagergebyr er 100 kr. Annonceres endvidere i nyhedsbrev. Turneringen gennemføres ved minimum 25 tilmeldte spillere.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der er indgået aftale med OK ang. levering af diesel, benzin og diverse olieprodukter til EGC brug. Aftalen med OK ang. benzinkort til medlemmerne er indsendt  til OK - mangler godkendelse herfra.

Danske Bank har lavet aftale om sponsorarrangement den 2. juni, hvor der er indlæg fra Danske Bank og EGC.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Når aftalen med OK  er på plads vil det blive markedsført i Nyhedsbrev samt på hjemmesiden  mv.

 

Ny touchscreen/betalingsterminal fungerer ikke hvis der er udenlandske spillere. Drøftes med leverandør som ser på dette. Indtil videre skal udenlandske spillere derfor skrive sig ind som hidtil og betale i shoppen.

Når der ingen er i shoppen skal udenlandske spillere(tyskere mv.) skrive sig i greenfeebogen og lægge penge i kuverten med bagmærke og smide i greenfee kassen. Så kan baneservice se at de har betalt.

 

Anvendelse af googlekalender blev drøftet. I kalender skal skrives de ting som foregår i klubben, så greenkeeper og omverden kan planlægge i forhold til programmet.

 

Allan kommer på næste møde med et udkast til hvordan regler for banelukning kan være fremover.

 

DGU har meddelt at klubbens frivillige hjælpere er forsikret via DGU.

 

I samarbejde med sponsor undersøges om der kan indkøbes og opsættes fjernsyn i klubhus.

 

Erik indkøber overtræk til Buggy'er.

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap