Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

 

Dato:                  31. marts 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Erik Smedegaard, Allan Steen, John Brændgaard, Torben Hornbæk, Kurt Jensen, Jette Glargaard, Birthe Fisher, Ellis Højgaard, Winnie Berg og Steen Borregaard

 

 

1. Orientering om den økonomiske situation                                                        Torben Therkelsen

Budgettet er stramt, men vi klarer os igennem.

 

2. Baneudvalg                                                                                                                     Kristen Riis-Jensen

Banen er åbnet, hvilket er 2 uger tidligere end den plejer.

Arbejdsdag den 29. marts var en stor succes med 37 deltagere.

Der plantes træer mellem hul 1 og 18.

Boldopsamling på Driving Range starter i uge 15.

Baneservice starter op i uge 15.

Der er lavet lokalregel pga. udskiftning af hovedledning. Frit drop på opgravede arealer. Vil ikke være markeret med blå pæle.

Fra udvalgsmedlemmer blev der fremsat forslag om at fjerne højen ved hul 1. Der ansøges kommunen om tilladelse, hvorefter økonomi, endelig beslutning skal på plads. Det blev foreslået indsamling af midler til dette projekt.

Fra udvalgsmedlemmer kom der opfordring til bedre information af medlemmer om banen på hjemmesider, herunder arbejdsplaner.

 

3. Sponsorudvalg                                                                                                              Flemming Schütt

Sponsorer for sæsonen er på plads.

Der er ansøgt om at lave aftale med OK, hvor der klubben kan få sponsorkroner via OK kort.

Med Nybolig er der indgået flot sponsoraftale, hvor henvisninger til Nybolig, som fører til et salg udløser 2.000 kr. til klubben.

Aftale med Bravo Tours fortsættes. Denne giver et afkast til klubben når et medlem bestiller en golfrejse. Husk at oplyse medlemskab ved bestilling af rejse.

 

4. Junior, ynglinge og eliteudvalg                                                                               Susanne Rasmussen

Aktiviteter igang bl.a. sammen med skole og juniorklubben.

 

5. Turneringsudvalg og Pro Am                                                                                   Allan Steen/Henrik Krogh

Turneringsplan for 2014 er klar og udsendt på nyhedsbrev, samt offentliggjort på hjemmeside.

Der er flere der er interesserede i at sponsorere match fremover. Pt. er der ikke plads til flere matcher, men skulle en af nuværende match sponsorer springe fra kontaktes de interesserede.

Hulspilsmatch genoptages i 2014, er offentliggjort på golfbox, hvor tilmelding kan finde sted.

Pro Am bliver den 5. september. Præmiesponsorer er på plads, bortset fra hole in one sponsor på hul 7.

Til Pro Am laves kvalifikationsmatch for medlemmer af EGC i august. 3 bedste placeringer, kan deltage i Pro Am. Match fee bliver 100 kr. Hcp krav er under hcp 36 og minimumsalder 18 år.

 

6. Handicap- og regeludvalg                                                                                         John Brændgaard                     

John Brændgaard stiller sig til rådighed hvis der fra klubberne er spørgsmål vedrørende regler og hcp.

 

 

7. Ordensudvalg                                                                                                                Lars Jørgensen

Ingen deltager fra ordensudvalg.

 

8. Begynderudvalg                                                                                                           P. Svendsen/F. Schütt

Planlægning af Golfens dag er i fuld gang.

Der bliver annonceret på hjemmeside og i lokalaviser i uge 17.

Samtidig sendes omtale, som vi håber at lokalaviserne vil bringe.

Klubber i klubben opfordres til at bakke op om nyt tiltag, som finder sted d. 13.4, hvor et medlem kan invitere et ikke-golfspiller til en Texas turnering. Information om arrangementet er udsendt som nyhedsbrev og er på hjemmeside.

 

9. Husudvalg                                                                                                                       Torben Hornbæk

Klubhus skal males til sommer og gulve lakeres.

 

10. Kommunikation/Webmaster                                                                                Henrik Krogh/Jørgen Fink

Hjemmeside er stort set opdateret.

Der er lavet nye aftaler med samarbejdsklubber, hvor klubber der deltager i midtjysk samarbejde gives gensidigt 50 kr. i rabat på greenfee. Tidligere 50% aftalt er afløst af aftale om fast green fee på 200 kr. alle ugens dage. Ny i sidste kategori er Viborg Golfklub.

Der er byttet green fee billetter med samarbejdsklubber. Disse fordeles til frivillige hjælpere i klubben.

 

11. Marketingudvalg                                                                                                        Henrik Krogh

Det er et nyt udvalg og er i gang med initiativer. Det nye udvalg er i gang med initiativer.

Der arrangeres en Texas match for medlemmer, hvor ikke spillende familie, venner kan deltage. Vil finde sted d. 13. april. Der sendes information ud til medlemmer på mail.

Der laves fyraftensgolf i maj måned i samarbejde med Effi.

Der var planlagt arrangement den 28. maj under tema Idé aften og vinsmagning. Er dog udsat til efteråret.

Som noget nyt kommer et prøvemedlemskab til at koste 2.850 kr. incl. at der stilles udstyr til rådighed. Medlemskab vil køre indtil 1. maj året efter. Samtidig kan prøvemedlemmers barn/børn i alderen i alderen 5 - 18 år deltage gratis i samme periode.

Der tilbydes også prøvemedlemskab frem til 1. juli for 1.000 kr.

Derudover er der også flere initiativer på vej med det formål at værne om medlemmerne, skaffe flere medlemmer samt green fee gæster.

 

12. Klubber i Klubben

 

Tirsdags formiddagsdamer har 45 medlemmer. Starter sæson d. 8. april.

 

Tirsdagsdamer har 35 medlemmer. Program for 2014 er lavet. Sæson start er den 1. april, hvor der spilles match med 14 huller.

 

Onsdagsklubben er klar til ny sæson. Klubben har 50 medlemmer.

 

Torsdags formiddags herrer har 60 medlemmer. Starter sæsonen d. 3. april.

 

 

 

Torsdagsherrer starter sæson d. 10. april og indtil videre forventes afslutning d. 2. fredag i okober.

 

Der blev opfordret til at give besked til greenkeeper om program mv., herunder også når klubber i klubben er på tur til andre baner.

 

13. Eventuelt

I sommerperioden bliver alarm i klubhus aktiveret fra 23.00 - 06.00, og vinter er det 23.00 - 07.00.

 

Der opfordres til at give besked såfremt vinlager tømmes.

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap