Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  11. februar 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Erik Smedegaard Susanne B. Rasmussen og Poul Svendsen

Afbud:               Jørgen Fink og Allan Steen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  10/12-2013.           Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/1-2014                                                                            Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                             Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 31/1-2014                          Erik

Restancer                                                                                            Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                    Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                   Alle

             Udvalgssammensætning

 1.              Bordet rundt.                                                                                         Alle
 2.              Eventuelt                                                                                               Alle

            

            

 

Ad.1:

Tidligere referater godkendt og offentliggjort.

 

Ad.2:

Træk på kassekredit 870.000 kr. Der er lidt refusioner tilgode.

Der er ganske få restancer, som rykkes igen eller afskrives efter gennemgang.

Ajourføring af forsikringer skal ske ved møde mellem Flemming, Erik og Cliff fra Tryg forsikring.

EGC melder sig ind i Syddjurs Erhvervsforening. Prisen er 480 kr. pa. Medlemskab giver bl.a. rabat på olie hos Shell.

 

Ad.3:

Der var ingen emner til dette punkt.

 

Ad.4:

 

Der er sammensat nye udvalg og de offentliggøres på hjemmeside.

 

Begynderudvalg:

Planlægning af Åbent hus så småt igang.

Det undersøges om annoncering bl.a. kan ske ved indstik i Ebeltoft Folketidende. Pris herfor undersøges.

 

 

Marketingudvalg:

Nyt udvalg med fokus på nye medlemmer og flere greenfee gæster mv. Første møde finder sted torsdag d. 20.2.

Juniorudvalg:

Susanne Rasmussen er ny formand for udvalget.

Fokus er at der skal gøres skaffes og ikke mindst bevares flere unge medlemmer.

 

Turneringsudvalg:

 

Husudvalg:

De 2 blå Buggys bliver repareret.

 

Baneudvalg:

Der planlægges arbejdsdag i marts, nærmere info følger.

 

Medlemmer søges til opgaver på banen, således at greenkeepere kan frigøres. Det er bl.a. at rive bunkere, oprydning af kogler, flytte huller, tømme affaldsspande, trimme græs ved skilte mv.

 

Der er oprydning i gang på ryttergården. Internet på Ryttergården fungerer ikke optimalt og skal derfor opdateres. Flemmings kontor skal males.

 

Udskiftning af hovedledning påbegyndes indenfor kort tid.

 

Maskinpark fungerer ok pt. Boldopsamler er indkøbt i Hammel, så den er klar til sæsonstart.

 

Tidsregistrering angående medarbejdere samles ved Erik.

 

PRO-AM:

Planlægning er igang og der er allerede 3 tilmeldte hold.

Invitationer sendes snart og vil blive gentaget og fulgt op.

I forlængelse af 2014 Pro-AM vil der blive udarbejdet DVD og sendt til deltagere og sponsorer.

 

Webmaster:

Opdateres snarest til 2014, herunder ønske om nye billeder.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der skal gentegnes 24 ud af 55 sponsorater i 2014. Dette er udvalget igang med, samtidig med at det undersøges om der kan findes nye sponsorer.

 

Der var forslag om at finde sponsorer til annoncer.

 

 

Ad.5:

Der var ingen emner til dette punkt.

 

Ad.6:

 

Henrik følger DGU på Linkedin, og melder om indhold muligheder på næste møde.

 

Der er lavet ny aftale med Brovo Tours, hvor medlemmer der rejser med Bravo Tours giver et tilskud til klubben på hver golfrejse bestilt af EGC medlem. Medlemsaftaler skal markedsføres bedre i klubben, så alle kender disse.

Bravo Tours stiller gerne op til medlemsaften eller match.

 

Erik og Kristen undersøger mulighed for at lave bonusaftale med OK benzin.

 

EGC har været vært for ERFA møde med Hammel, Kalø, Norddjurs og Grenå Golf Club. Mødet forløb rigtig godt med udveksling af gode forslag og ideer.

 

Det overvejes fortsat om der kan laves en plads med overdækning foran klubhuset. Finansiering til skur/overdækning mangler. Budgetteret udgift vil være ca. 50.000 kr.

 

Kristen og Henrik gennemgår og kontakter samarbejdsklubber. 50% rabataftaler ændres til fast pris 200 kr. efter aftale med samarbejdsklubber.

 

Det overvejes om klubhus kan udlejes til medlemmer mod betaling og med leje af service. Der har været flere henvendelser fra medlemmer herom. Pris 2.500 kr. for leje af klubhus + rengøring og evt. erstatning af porcelæn m.v. Gitte vil gerne tage rengøring . Endelig beslutning herom tages på næste bestyrelsesmøde.

 

Der er facebook gruppe for Ebeltoft Golf Club. Anbefales at medlemmer støtter op og bl.a. kan den bruges til at finde makkere til en runde.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap