Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 Betalingsregulativ for Ebeltoft Golf Club (2014)

§1 Dette betalingsregulativ for Ebeltoft Golf Club er en integreret del af Vedtægter for Ebeltoft Golf Club.

§2 Vedtagelse af ændring af Betalingsregulativet sker i henhold til §11 i Vedtægter for Ebeltoft Golf Club.

§3 Betalingsregulativet omfatter kontingent, samt indskud for medlemskategorierne J: Junior, U: Ungsenior, S: Senior, A: Associeret, F:Flex-medlem samt P:Passiv

§4 Nye medlemmer i kategori S opkræves et indskud på 2.000 kr.

Indskuddets tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Indskuddets størrelse for nye medlemmer fastsættes på hver års ordinære generalforsamling.

Indskud forfalder til betaling senest 30 dage efter indmeldelse eller ved skift af medlemskategori, dog er bestyrelsen bemyndiget til at aftale andre betalingsterminer, såfremt betaling sker ved automatisk overførsel til klubbens bank- eller girokonto. Ved betaling i rater tillægges 100 kr. i rente/administrationsgebyr.

§5 Basiskontingentet defineres som det for kategori S fastsatte kontingent. Kontingentet for øvrige kategorier fastsættes som en procentdel heraf.

Basiskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter følgende retningslinjer:

Basiskontingentet for regnskabsåret 2006/2007 (pr.1.11.06) fastsættes til 4.400 kr. = index 112,7. Derefter pristalsreguleres basiskontingentet i forhold til forbruger prisindekset hvert år den 1.11, dog således at reguleringen først sker, såfremt stigningen i basiskontingentet udgør mindst 100 kr. Kontingent kategori S for 2014 er 5.000 kr. + ekstraordinært 200 kr. (2011) + ekstraordinært 500 kr.(2014), ialt 5.700 kr.

De øvrige medlemmers kontingent i procent af basiskontingentet:

1. Kategori J: 25%

2. Kategori U: 50%

3. Kategori A: 60%

4. Kategori P: 12,5%

5. Kategori F: 20%

 

§6 Kontingentopkrævning dækkende perioden 1. november til 31. oktober sker, såfremt der ikke er truffet aftale om ratebetaling, halvårligt med betaling henholdsvis pr. 1. november og 1. maj.

For nye medlemmer, der melder sig ind i klubben efter den 1. maj i året, skal der alene betales kontingent for den anden halvdel af året.

Såfremt et medlem er i kontingentrestance 21 dage efter sidste rettidige betalingsdato, hhv. 1. november og 1. maj, fremsendes rykker med betalingsfrist på 14 dage med tillæg af rykkergebyr 100 kr.

Bestyrelsen er bemyndiget til at aftale andre betalingsterminer, såfremt betaling sker ved automatisk overførsel direkte til klubbens bank- eller girokonto.

§7 Udmeldelse og skift af kategori til et lavere medlemskab kan kun ske pr. den 1. november, og skriftlig meddelelse herom skal være sekretæren/manager i hænde senest 30. september for at være gældende fra 1. november.

En opgradering i løbet af regnskabsåret vil medføre kontingentfastsættelse fra regnskabsårets begyndelse, hvis medlemmet ved regnskabsårets begyndelse har foretaget et skift til en lavere kategori. Dette gælder for alle medlemskategorier.

§8 Nærværende betalingsregulativ er vedtaget på generalforsamling den 27. januar 2014

Note: Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftale om rabatordninger, f.eks. om rabat på green fee for medlemmer af udvalgte klubber mv. Herunder er det aftalt, at medlemmer i Ebeltoft i kategori F, får 20% rabat på green fee (gælder ikke flex-medlem fra anden klub).

Nye medlemmer, som tidligere har betalt indskud til Ebeltoft Golf Club, og som ikke har fået dette indskud tilbagebetalt, skal ikke betale indskud igen ved indmeldelse i kategori S.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap