Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmøde den 13. december kl. 11.00

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen, Torben Therkildsen, Ole Vognstrup, Henrik Jacobsen, Flemming Thorup og  Gerda Nielsen

Personale:

På grund af nødvendige besparelser på lønomkostningerne har vi ikke kunne tilbyde Brian beskæftigelse fremover. Vi har antaget Jacob Fredberg  som elev fra årsskiftet. Klubben  anmoder om frivillig arbejdskraft på banen  fra medlemmerne. Der bliver udfærdiget en plan over behov for dette.  Det drejer sig især om vedligeholdelse af bunker’s, klipning af semirough, og klipning omkring træer, skilte og lignede.

 Maskiner:

Ok.

Buggies:

Bestyrelsen har indgået aftale med Svenningsen, Skanderborg om vedligeholdelse og vinteropbevaring af benzin- buggie’s. Desuden stiller Svenningsen 5 stk. nye benzin- buggie’s til rådighed, mod at lejeindtægterne deles. Service på alle benzin- buggie’s foretages af Svenningsen inden for lejeaftalen.  

Ryttergården:

Ny materielplads er næsten færdig.

Renovering af vand og el ledninger omkring Ryttergården er udført.

Ny drikkevandsledning til det nye køkken er klar til brug.

Banen:

Forsøget med at tilsande udsatte green’s er opgivet. Der satses på at holde green’s fri for blade.  Der bliver sprøjtet med et godkendt svampemiddel.

Vedr. teested hul 3: Vis hensyn, når der slås ud fra 14. tee.

Vedr. teested hul 7: Der overvejes en ny placering af teestedet -  på sigt.

 

Næste møde :  uge 8 - 2014


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap