Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  10. december  2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , ,  Erik Smedegaard Annette Kambeck og Poul Svendsen

Afbud:               Jørgen Fink og Henrik Krogh

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  12/11-2013.                Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/11-2013                                                                                                      Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 30/11                                                Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

                     Buggy fremtid

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

             Forberedelse af generalforsamling 27/1-2014                                                      Alle

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra d. 12 november blev godkendt og underskrevet.

Ad.2:

Årsregnskabet for 2012/2013 fra RevisionsGruppen blev godkendt og underskrevet.

Ad.3:

Der er indgået ny samarbejdsaftale med Svenningsens Maskinforretning A/S, der leverer 5 nye EZ-GO motorbuggy´s medio marts 2014. De 2 blå Molslinien motorbuggy´s klargøres samtidig til den nye sæson.

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Der er tilmeldt et A hold til regionsgolfen ud over B C og D hold og der vil næste år være 3 veteranhold tilmeldt samt et seniorhold.

Turneringsprogrammet for sæson 2014 er færdigt og lægges snarest på vores hjemmeside.

 

Golfhæftet sponsorerer en ”Par Turnering”  der afvikles lørdag d. 10 maj 2014. Nærmere information følger.

På grund af manglende tilslutning aflyses 1. nytårsdags golfarrangement.

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

 

Den nye materialeplads på Ryttergården er under færdiggørelse.

De stormfældede træer fjernes efterhånden i løbet af vinteren.

Der arbejdes på at finde en ny boldopsamler til foråret efter den gamle har været udsat for hærværk og brændt af.

PRO-AM:

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

Der afholdes generalforsamling mandag d. 27 januar 2014.

 

Ad.6:

Jette Glargaard er blevet ny formand for tirsdagseftermiddagsdamerne.

Henrik undersøger om der er tilslutning til en forhøjelse af greenfeeprisen til kr. 200,00 med de klubber vi har ”Halvpris” aftaler med.

Det sker desværre jævnligt at vildtfarende bolde rammer private huse der ligger op til golfbanen – ikke mindst ved hul 16 - hvor Kurt Nørkjær har fået ødelagt flere tagplader af bolde. Hvis uheldet er ude og golfspillere rammer private huse skal der lægges en besked til husejeren i postkassen eller straks efter runden gives besked til sekretariatet som derefter kan kontakte de pågældende ejere.

Grundet økonomiske årsager har vi desværre været nødsaget til at opsige Brian Pedersen fra greenkeeper staben.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap