Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  22. oktober 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Jørgen Fink, Henrik Krogh, Poul Svendsen og  Erik Smedegaard

Afbud:               Annette Kambeck

 

Dagsorden:

 

 1.              Probox - gæst udefra
 2.              Buggy situationen
 3.              Boldopsamler
 4.              Dommerkursus
 5.              Kontingentstigning
 6.              Eventuelt

            

            

 

Ad.1:

Probox var på besøg og demonstrerede deres løsning for betalingsterminal. Der arbejdes videre med at finde en løsning, som skal virke fra sæsonen 2014.

 

Ad.2:

Nuværende situation er uholdbar på den lange bane. Der er kommet forskellige tilbud ind, bl.a. fra Knud Andersen der vil stille Buggy til rådighed og indtægter deles mellem klubben og ejer. Kresten tager ud for at se på de tilbudte Buggys. Knud Andersen vil evt. indkøbe de gamle Buggys fra EGC.

Endvidere taler Flemming Schütt med anden sponsor, som har udtrykt vilje til at indkøbe en Buggy.

Emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 

Ad.3:

Efter hærværk (afbrænding af boldopsamler), er dette meldt til forsikringsselskabet Tryg. Dækningstilsagn afventer derfor Tryg.

 

Ad.4:

Det er besluttet, at John Brændgaard kan gennemgå dommerkursus, betalt af EGC.

 

Ad.5:

Grundet en del udmeldinger i 2013, stilles forslag om ekstraordinær kontingentstigning på 500 kr. for den kommende sæson.

 

Ad.6:

Der arbejdes fortsat på budget. Baneudvalg og greenkeeper har gennemgået budget for 2014 og prioriteret opgaverne.

 

 

Generalforsamling finder sted 27. januar 2014. Indkaldelse mv. kommer på hjemmeside ultimo december.

 

EGC indkalder til ERFA møde med samarbejdsklubber i februar 2014 til afholdelse i Ebeltoft.

 

Der laves ny aftale med Tee time.

 

Turneringsplan for 2014 er under planlægning, herunder at finde sponsorer til disse.

 

Der har desværre været et uheld på hul 5, hvor et medlem er faldet på en glat skråning og har brækket et ben. Der opsættes advarsel.

 

Det overvejes efter opfordring, at udleje klubhus (kun til klubbens medlemmer) til festlige arrangementer e.l.

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap