Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  8. oktober 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Jørgen Fink, Henrik Krogh, Poul Svendsen og  Erik Smedegaard

Afbud:               Annette Kambeck

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  11/9-2013.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/9-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 31/10                                                Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

Green fee-status                                                                                                              Henrik

Budget 2013/2014                                                                                                             Alle

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

                     Betalingssystem - demonstration af konsulent                                                    Jørgen

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             Klubmesterskaber

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra 11/9-2013 godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Der er indgået en ny aftale med Arild Townhild, som dermed fortsætter som Pro i 2014.

Brian Pedersen er udlært og der er i forlængelse heraf lavet en ny kontrakt om ansættelse.

Semi rough klipper er repareret for ca. 100.000 kr.

Opkrævning for lockerrum fremsendes med forfald 1.11 vedrørende leje for 2014.

Kassekredit er trukket med 1,1 mio. kr. pr. 1. oktober 2013.

Der har været en del udmeldelser pr. 30.9 og status er at der er et fald på full member fra 441 til 424 medlemmer.

Vi har behov for at tiltrække flere medlemmer, dels pga. af de mange udmeldelser, men også som følge af ekstraordinære udgifter, herunder bl.a. reparation af semirough klipper. Situationen følges nøje.

 

Budget for 2014 er udarbejdet som udkast. Jørgen Fink arbejder videre hermed.

 

Mange Buggys er i dårlig stand. Buggys er nødvendige for at sikre besøg af green fee gæster, som ønsker at køre i Buggy ligesom udlejning sker til egne medlemmer. Der arbejdes på at finde en holdbar løsning.

 

 

Ad.3:

Inden bestyrelsesmøde var der besøg af konsulent vedrørende nyt betalings system, idet nuværende ikke er godkendt til selvbetjening. Der arbejdes videre med at finde en løsning.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Der starter en golflinie på Tirstrup Efterskole i august 2014 og vi fosøger at lave en aftale med eleverne om enten greenfee eller som medlemmer af EGC.Der er fastlagt datoer for turneringer næste år og information følger senere.

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

DGU laver ny rating af banen i 2014, som tidligst vil træde i kraft pr. 1. januar 2015.Skift mellem sommergreens og vintergreens styres af Allan i weekends og af Flemming på hverdage.Sommergreens på hul 2, 15, 16 og 18 lukkes for vinteren når der kommer frost. Sommergreen på hul 18, lukkes dog med virkning fra uge 41 grundet arbejde omkring green.Vinterkørselstilladelse til Buggy`s udstedes af bestyrelsen og de 2 blå motorbuggy`s udlejes til medlemmer med dispensation.

PRO-AM:

Pro Am 2013 gav et overskud på ca. 19.500 kr., hvilket er tilfredsstillende.

ProAm afvikles fredag d. 5 september 2014. Datoen er bekræftet hos PGA og der er allerede 2 tilmeldte hold.

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

Byggegrunde ved Boeslumvej er besigtiget sammen med Ole Bjerregaard, idet det undersøges om der kan ske et salg af disse. Torben Therkelsen arbejder videre hermed.

 

Ad.6:

Allan/Erik skal føre kontrol med om der sker betaling af Trolley når disse lånes/lejes. Medlemmer skal også betale for leje af disse.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap