Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmøde den 10. september 2013 kl. 8.30

 

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen, Torben Therkelsen,  Flemming Thorup og Gerda Nielsen 

 

Personale:

Arbejdsforhold og arbejdstider i vinterperioden er under udarbejdelse.

 

Maskiner:

Semiroughklipperen  er repareret, andre maskiner er ok. Flemming ønsker en ny ladvogn  til  foråret. 

Der satses på at klubbens buggies kan opbevares under halvtag på Ryttergården om vinteren.

 

 

Ryttergården:

Klubben søger frivillig hjælp til opsætning af køkkenskabe i personale rum.

Flemming og Ole laver økonomisk overslag over udførelsen af vaskepladsen.

Der arbejdes på økonomien vedr.  denne.

Plan laves over placering af materialeplads.

 

Banen:

Der er foretager reparation af styreboksen  til vandingsanlægget.

Vandingsanlæg: Hovedledningen trænger til at blive renoveret.

Det har høj prioritet.

Prikling af green’s udføres i uge 38.

Regulering af bunker’s  ved hul 18 udføres snarest.

 Endelig placering af vintergreens foretages snarest.

Træ foran rød tee på hul 15 fjernes p.g.a. udsyn fra tee til green.

 Hvor der er stier, skal buggies benyttes disse.  Kør hensynsfuldt, og  følg henvisningsskiltene.

Målsætning for banen:  Forbedringer som er økonomisk mulige.

 

 

 

Næste møde den 8. oktober 2013 kl. 8.30


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap