Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  6. august 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Jørgen Fink, Flemming Schütt , Annette Kambeck, Henrik Krogh, Poul Svendsen og  Erik Smedegaard

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  10/6-2013.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/7-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 31/10                                                Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

Green fee-status                                                                                                              Henrik

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             ProAm status

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

             Budget 2013/14

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra 14/5 og 10/6 godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Budgetter følges nogenlunde. dd. er der træk på kassekredit på 645 t.kr.

Medlemsstatus er 591 medlemmer, hvilket er 2 mere end primo året. Pt. dog en del udmeldelser pr. 31/10 svarende til ca. 50 tkr. i kontingent pr. år.

Der er få restancer, 2 afskrives idet de ikke kan opspores.

På Green fee siden er vi ca. 80 tkr. bagefter, som skyldes den lange vinter, hvor manglende greenfee indtægt i den forbindelse har været svær at indhente. Greenfee indtægt i juli er på niveau med 2012.

Der skal findes en ny løsning vedrørende dankort automat i klubhuset, idet nuværende model ikke er godkendt til selvbetjening. Jørgen Fink undersøger muligheder.

 

Ad.3:

Mageskifte er endeligt på plads.

 

 

 

 

 

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Fyraftensgolf i samarbejde med firmasport forventes at blive gennemført til september.

Der er 14 indmeldte fra Golfens dag.

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Der arrangeres klubmesterskab for spillere med hcp. over 36 til afholdelse den 23/8. Poul Svendsen sponsorer diverse præmier hertil.

Det overvejes om der i 2014 skal afholdes en turneringsuge, hvor green fee gæster kan deltage. Tilmelding op til dagen og gunstart kl. 9.00.

 

I regionsgolf er 2 hold videre til kvartfinaler, nemlig B-rækken og C-rækken. D-rækken blev en flot nr. 2 i indledende runde.

 

I seniorrækken er holdet også videre til kvartfinale.

 

I Veteran blev de 2 hold begge nr. 2 i deres pulje.

 

Team Djurs hvor Ebeltoft er med skal spille om oprykning til 2. division.

 

I klubbens matcher har der været godt tilslutning. Hos Walther turneringen deltog 58 spillere. SparKronjylland turneringen havde 100 deltagere.

 

Marathon Golf havde i år 86 deltagere, heraf 8 fra andre klubber. Der holdes et møde i efteråret, hvor det bl.a. skal drøftes om det skal markedsføres bedre i andre klubber for at få antal deltagere op.

 

Husudvalg:

Baneservice og boldopsamling kører fint i dette år. Der overvejes om vi kan have en "sen" banekontrol pga. mistanke om gratister om aftnen.

 

Baneudvalg:

Bunker ved hul 18 renoveres tidligst efter Pro Am.

Vandledning skal skiftes på sigt, hvilket er omkosteligt med nødvendigt.

Det overvejes om der skal opsættes flere skilte på banen til vejvisning mv.

Planlægning om vintergreens så småt startet op.

Veje og stier skal renoveres.

 

 

 

PRO-AM:

Der er 13 hold tilmeldt pt. og måske kommer der 1-2 hold mere, herunder kvalifikationshold fra match den 18/8. Der forventes et overskud på ca. 15 tkr. for afholdelse af Pro Am.

Nogle deltagere har meldt afbud pga. tidspunktet. Derfor overvejes om Pro Am i 2014 skal flyttes til juni måned, alternativt sidst i august.

Der annonceres efter hjælpere i nyhedsbrev.

Derudover forløber planlægning som den skal.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

Vi har indtil videre haft tidsbegrænsning på greenfee billetter. Det viser sig ikke at være lovligt, og derfor rettes dette på green fee billetter der udstedes fra om med 2014.

Det undersøges om grunde ved Boeslumvej kan/må sælges til udstykning. Torben har spurgt planudvalget v. Ole Bjerregaard og afventer svar herfra.

Der har været forespørgsel fra medlemmer om etablering af firmasponsorat. Torben laver udkast til eventuel model til næste møde.

 

Ad.6:

Der laves evt. klub arrangement d. 21/10 med emnet Golf og Safari v. Tonny Rasmussen, samt vinsmagning e.l. fra Kvickly. Flemming vender tilbage herom.

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag  d. 11/9 - kl. 19.00


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap