Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmøde den 13. august 2013 kl. 8.30

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen, Torben Therkelsen,  Flemming Thorup, Henrik Jacobsen,  og Gerda Nielsen 

 

Personale:

Al  ferie er afholdt. Brian aflægger svendeprøve fra uge 34, varighed 4 uger. Ralf på skole sidst i september. Jan arbejder videre til 1. november.

 

Maskiner:

Semiroughklipperen  står foran en repr., andre maskiner er ok. Flemming ønsker en ny ladvogn  til  foråret.

Fejl og mangler på buggi’s bedes indberettet hurtigst muligt.

 

Ryttergården:

 Der er sponsoreret 3 køkkenskabe og en bordplade, opsætning mangler, frivillig hjælp til opsætning søges.

Kommunen har godkendt vaskepladsen.  Flemming og Ole laver økonomisk overslag over udførelsen.  Plan laves over placering af materialeplads.

 

Banen:

Der har været lynnedslag i vandingsanlægget, det er repareret, og sagen er anmeldt til forsikringsselskabet.

Regulering af bunker’s  ved hul 18 udføres senere på året. Vanding på banen udføres efter  vandingsanlæggets  pumpekapacitet. Der bliver løbende skiftet sprinklerhoveder ud.

 Henrik har fundet  vedvarende placeringer af vintergreens. Træ foran rød tee på hul 15 fjernes p.g.a. udsyn fra tee til green.

Stadig uhensigtsmæssigt kørsel af buggi’s på banen. Hvor der er stier, skal stierne benyttes.  Kør hensynsfuldt, og  følg henvisningsskiltene.

Målsætning for banen:  Forbedringer som er økonomisk mulige.

Der mangler stadig frivillig arbejdskraft (koglehold) til opsamling af kogler på diverse huller.

 

 

Næste møde den 10. september 2013 kl. 8.30


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap