Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  14. maj 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Jørgen Fink, Flemming Schütt , Henrik Krogh, Poul Svendsen,  Annette Kambeck og  Erik Smedegaard

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  9/4-2013.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/4-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Torben

                     Halvtag til Buggy

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             Flytning af mødedato i juni

            

 

Ad.1:

I referat fra 9/4-2013 bemærkes underbaneudvalg første afsnit, at der er tale om ønsker til forbedringer. Intet er besluttet.

Der har været rygter om, at herrernes tee-sted på hul 15 skal flyttes. Det skal det ikke. Derimod er der overvejelser om at damernes gamle tee-sted på hul 15 tages i brug igen, men intet er  besluttet.

Erik Smedegaard undersøger om børneattester skal fornyes hvert år.

 

Referat herefter godkendt.

 

Ad.2:

På grund af den hårde vinter, har vi lave indtægter bl.a. pga færre greenfee gæster. Derfor er vi bagefter budget. Også kontingentindtægter er lavere end budgetteret pga. flere udmeldelser end forventet.

Der skal holdes igen mht. udgifter/forbrug.

Træk på kassekredit er 274.000 kr. pr. 14/5.

 

Der er lidt restancer pt., idet der lige har være kontingent opkrævning. Få sponsorater er heller ikke betalt endnu.

 

Medlemsstatus er 584 mod 585 primo året.

 

Ad.3:

 

Det undersøges fortsat hvordan halvtag til Buggy skal laves. Hvornår det i givet fald vil blive lavet vides ikke pga. stram økonomi pt.

I vinterperioden kan Buggy evt. parkeres på Ryttergården.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Der er 10 prøvemedlemmer og der kommer 3 mere.

Det overvejes om prøvemedlemskab til næste år kan ændres til intropris, hvor nyt medlem får hele sæsonen med og derefter først tager endelig stilling til medlemskab i år 2. Det gør andre klubber og nyt medlem får mere tid til at blive bidt af golfen.

For at tiltrække flere medlemmer overvejes, at lave en Texas match hvor et medlem kan tage en ven med.

Det overvejes også om der kan laves en form for familiekontingent, samt en anden form for juniorkontingent med det formål at trække forældre med ind i klubben.

Allan taler med Søren Elming om evt. arrangement for skoler.

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

I regionsgolf er EGC kommet fornuftig fra start:

B-rækken - 2 sejre, C-rækken - 2 sejre, D-rækken - 1 sejr.

Senior tabte, 2 Veteran hold hhv. sejr og tab.

Team Djurs - 3. div. - 2 sejre.

 

Marathon golf gennemføres med Kalø og Grenå og der er fortrinsret for egne medlemmer. Dog åbnes for spillere udefra, der kan deltage i turneringen for 500 kr. Heraf modtager hver klub greenfee på 100 kr.

 

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

Jørgen Fink vil sponsorere et nyt bord/bænk sæt til opsætning ude på banen. Flere sponsorer hertil ønskes, idet der skal bruges 6-8 borde. Poul Svendsen undersøger model og pris.

 

Vi har haft en praktikant, som er stoppet igen. Der kommer evt. en ny.

Brian Pedersen bliver udlært den 12/9.

Der er lidt udfordringer med vedligehold af Buggy. Frivillige medlemmer søges.

Vaskeplads på Ryttergården er godkendt fra kommunens side. Der laves overslag på pris.

3 greens ikke for gode, der har ikke været vækst pga. lav temperatur. Forventes forbedret ca. 1. juni.

Fairways klippes til 18 mm, Greens klippes til 4 mm.

 

Skilt ved hul 3 og 8 er forkerte. Der vises bunker som ikke er der. Skilte skal rettes.

 

PRO-AM:

Alt forløber godt, mange interesserede.

 

Webmaster:

Jørgen Fink er igang med at sætte gamle klubblade på hjemmesiden.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der mangler en sponsor til hul 11.

 

Ad.5:

Der gives ikke kredit i Golf shop.

Boldrende er konsekvent i klubber i klubben som forsøg.

 

Ad.6:

Næste bestyrelses møde, bliver mandag den 10/6-2013.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap