Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  10. juni  2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Jørgen Fink, Flemming Schütt , Annette Kambeck og  Erik Smedegaard

Afbud:               Henrik Krogh og Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  14/5-2013.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/4-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Torben

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra d. 14 maj afventer godkendelse.

Ad.2:

Regnskabet viseret et resultat der er ca. 89.000 kr. bedre end budgettet men ca. 130.000 kr. dårligere en på samme tid sidste år.

På kassekreditten er der trukket ca. kr. 106.000 mindre end vi har budgetteret med men ca. 415.000 kr. mere end på samme tid sidste år.

Medlemsstatus vise fremgang på 10 seniormedlemmer i forhold til sidste år samt et fald i de passive medlemmer på 11. De øvrige medlemskategorier er status quo.

Der er ganske få restancer som er ved at være på plads.

Ad.3:

Mageskiftet med Syddjurs Kommune er ved at være endeligt på plads og skoven på ca. 6,5 ha tilhører nu klubben. Der mangler dog stadig 2 tinglysninger for servitutter vedr. adgangsforhold og skoven.

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Der er planlagt grillaften onsdag d. 26 juni for kaniner og prøvemedlemmer med puttekonkurrence mv.

 

 

Juniorudvalg:

Søndag d. 2 juni deltog 110 juniorer i JDT-Tour der er første afd. af 4 turneringer og det blev en stor succes. Der var representanter med fra 25 klubber i turneringen. En juniorspiller fra Dejbjerg lavede ”Hole in one” på hul 9 og blev udover æren belønnet med en kasse sodavand.

DGU roste arrangementet og var rigtig godt tilfreds med dagen.

Vi har haft besøg af en 6 klasse og der kommer flere skoleklasser forbi i løbet af sommeren og vi håber at det vil medføre større interesse for golfspillet blandt juniorerne.

Der planlægges ”BambinoGolf” for de helt mindste hver lørdag fra kl. 10 – 11 og Kenneth Sørensen der er Pro i Hammel Golf klub underviser på puttebane, par 3 bane og drivingrange. Der deltog 15 små kommende golfspillere første gang.

Turneringsudvalg:

Regionsgolf er snart afsluttet med følgende status:

B-holdet har spillet 4 kampe og vundet 4 og dermed sikre på at gå videre.

C-holdet er på 2 pladsen med 3 kampe og Kalø med 4 kampe er på 1. pladsen.

D-holdet er på 3 pladsen med 2 vundet og 2 tabte kampe.

VC10-holdet er på 2 pladsen med 3 kampe mens Århus der er helt suveræne er på 1 pladsen men med 1 kamp mere spillet.

VC13-holdet er på 2 pladsen og Grenå er på 1 pladsen og det er afgjort.

Senior B-rækken er på 3 pladsen med 2 kampe vundet og 2 tabte og med 2 hjemmekampe tilbage så de har stadig chance for at gå videre.

Team Djursland har vundet 3 kampe og tabt 1 med 2 kampe tilbage.

Nybolig Turneringen var som altid en stor succes med hele 114 deltagere.

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

Arbejdet med bunkers ved hul 18 er udsat indtil videre.

Der er sat boldvaskere op og der renoveres bænke. På hul 8 fjernes den ene bænk.

Ved hul 1 og 2 er der sat skilte op til rød tee.

 

 

 

 

PRO-AM:

Til ProAm fredag d. 6 september er der p.t. tilmeldt 12 hold, hvoraf 2 har betalt. Der er sendt indbydelse ud til ProAm til samtlige danske klubber så vi håber på at få 22 hold på banen.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Hul 11 sponsoreres nu af Ebeltoft Tandlægeklinik og Elite Miljø er ny sponsor på et p-skilt.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Ebelgolf Turnering i oktober bliver med spisning på Ebeltoft Strand der betaler kr. 10.000 for arrangementet.

Prøvehold for juniorer forlænges efter sommerferien.

Boldrende er slettet for torsdags eftermiddags herrene og er nu ændret til tidsbestilling.

Det planlægges at arrangere fyraftensgolf for virksomheder efter sommerferien.

Vi har fået afslag fra TrygFonden til hjertestarter.

Efter forhandling med Tryg har vi fået reduceret vores forsikringsomkostninger med ca. kr. 13.000 pr år.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap