Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmøde den 11. juni 2013 kl. 8.30

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen, Torben Therkelsen,  Flemming Thorup, Henrik Jacobsen, Ole Vognstrup, Jørgen Fink og Gerda Nielsen 

 

Personale:

Det faste mandskab bliver reduceret i den kommende tid p.g.a. skole og den kommende ferieperiode.

Der arbejdes på at finde en  egnet mand til arbejdsprøvning .  

 

Maskiner:

Alle maskiner er ok.

Der er problemer med ladestik til buggi’s, der arbejdes med at finde en løsning.

Fejl og mangler bedes  indberettet hurtigt.

 

Ryttergården:

 Flemming’s  kontor males senere. Der er sponsoreret 3 køkkenskabe og en bordplade, opsætning mangler.

Kommunen har godkendt vaskepladsen.  Flemming og Ole laver økonomisk overslag over udførelsen.  Plan laves over placering af materialeplads.

 

Banen:

Regulering af bunker’s ved hul 18 udføres senere på året. Vanding på banen udføres efter  vandingsanlæggets pumpekapasitet. Der bliver løbende skiftet sprinklerhoveder ud.

 Sprøjtning af banen kører efter lovens regler. Pestisidereglerne er skærpet. Sprøjtemaskinen skal opdateres for ca.7-8000 kr.

Ledelsen af juniorturneringen roste banen’s opsætning.

Henrik finder vedvarende placeringer af vintergreens

Målsætning for banen:  forbedringer som er økonomisk mulige.

Der mangler stadig frivillig arbejdskraft (koglehold) til opsamling af kogler på diverse huller.

 

Mageskifte med Østre Plantage:

Er gået i orden. Der mangler dog nogle vurderinger af servitutter.

 

 

Næste møde den 13. august 2013 kl. 8.30


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap