Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmøde den 14. maj kl. 8.30

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen, Torben Therkelsen,  Flemming Thorup, Henrik Jacobsen og Gerda Nielsen 

Personale:

Der arbejdes på at finde en  egnet mand til arbejdsprøvning .  

Maskiner:

Alle maskiner er ok.

Der er problemer med  at få vore buggie’s vedligeholdt. Hurtigere kommunikation ved fejl og mangler, samt præcisering af opståede fejl og mangler.

Ryttergården:

2 nye vinduer er monteret. Frokoststuen er malet, men der mangler 3 køkkenskabe og en bordplade. Flemming’s  kontor males senere.

Kommunen har godkendt vaskepladsen.  Flemming laver økonomisk overslag over udførelsen.  Plan laves over placering af materialeplads.

Banen:

På grund af manglende varme er der ringe vækst på banen, især er det gået ud over green’s.

 Bunkers ved hul 18 reguleres snarest.  Sprøjtning af banen kører efter lovens regler. Pestisidereglerne er skærpet. Sprøjtemaskinen skal opdateres for ca.7-8000 kr.

Målsætning for banen:  forbedringer som er økonomisk mulige.

Der mangler frivillig arbejdskraft (koglehold) til opsamling af kogler på diverse huller.

Mageskifte med Østre Plantage:

Landmåleren er færdig med udstykningen.  Regning på arbejdet  er modtaget.

 

Næste møde den 11. juni kl. 8.30


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap