Skip Navigation Links
SENESTE
Indkommende forslag til Generalforsamlingen 2018
Invitation Varde Golfclub
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

 

Dato:                  9.april 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Jørgen Fink, Flemming Schütt , Henrik Krogh, Annette Kambeck og  Erik Smedegaard

Afbud:               Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  12/3-2013.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/3-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Torben

                     Halvtag til Buggy                                                                                                                                            

                     Arkivrum mv. 

                     G4S Status      

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             Åben hus / Golfens dag

             Opfølgning Udvalgsmøde 8/4

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

             DGU's repræsentantskabsmøde                                                                                Torben

             A-nøgler                                                                                                                              

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

 

Ad.1:

Referat fra den 12/3-2013 blev godkendt og underskrevet.

Der undersøges af Flemming Schütt om der kan laves en ny type guldsponsorat. Dette sker i samarbejde med revisor.

 

Ad.2:

Den lange vinter har betydet vigende omsætning, herunder minimal green fee indtægt,  og derfor er vi lidt efter budget.

Der er træk på kassekredit på 1.234 mio. kr.

Medlemsstatus er status quo.

Få restancer, men disse er ved at falde på plads.

 

Ad.3:

Intet nyt vedrørende halvtag til buggy

Arkivrum er færdigt og der mangler kun lidt oprydning.

Opsigelse af G4S var med 3 måneders opsigelse, dvs. endelig opsigelse er 1/7-2013.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Åbent hus er planlagt med annoncer og gennemførelse.

Prøvemedlemskab vil være for perioden indtil 30. juni og koster 1.000 kr.

 

Juniorudvalg:

Der søges frivillige til juniorturnering d. 2. juni. Dette annonceres også i nyhedsbrev.

Juniortræning starter 10/4-2013.

 

Turneringsudvalg:

Slå et slag for kræft bliver indført som en del af match i klubber i klubben.

Marathon match gennemføres med deltagelse af Grenå og Kalø.

 

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

Baneudvalget har været på banevandring med henblik på sæson pasning og forbedringer.

Knolde vil blive fjernet på hul 1, 6 og 16.

Greens laves på hul 3 og 12.

Træer mellem hul 1 og 18 klippes/skæres.

Green på hul 14 laves større.

Damernes tee sted skal evt. flyttes på hul 15 til tidligere tee sted.

Green på hul 15 gøres lidt større til højre.

Sti ved hul 7 er lavet.

Flere tee steder kan med fordel flyttes , f.eks. hul 8 og 11.

 

Her og nu:

Hul 5: bunker renoveres.

Hul 9: lidt af skrænt mod tee sted udjævnes.

Hul 10: Tee sted laves færdigt.

Hul 17: Vandhul gøres mindre.

Hul 18: Bunker og tee sted.

 

Boldopsamling på driving range vil finde sted fra 15/4-2013.

Eurofins skal lave vandprøver jf. lovgivning, bl.a. ved toilet bygning ved hul 5.

Opsamling af kogler ønskes ved hul 9.

Bord/bænk sæt skal skiftes på banen, det undersøges om sponsor kan findes.

 

PRO-AM:

Invitationer sendes ultimo april til potentielle deltager. Erik S. sender opslag til klubber.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der er faktureret 163.000 kr. + moms til sponsorer.

10.000 scorekort er bestilt og klar.

 

Ad.5:

Torben Therkelsen har været til repræsentantskabsmøde med DBU. Der var bl.a. debat om støtte til den Nordiske steff - forskning i gøde og jord.

Kontingent til DGU forblev uændret for 5. år i træk.

 

Ad.6:

Der laves "boldrende" for klubber i klubben på spilledage. Hver klub i klubben kan maks. blokere banen ved. f.eks. venskabsmatch 2 gange pr. sæson.

Sagen om sendemast ved hul 11 fra TDC drøftes fortsat og kan i givet fald give afkast til klubben.

Det undersøges om børneattester skal underskrives hvert år.


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap