Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  12. marts 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Jørgen Fink, Flemming Schütt , Henrik Krogh, Poul Svendsen og  Annette Kambeck

Afbud:               Erik Smedegaard

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  12/2-2013.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 28/2-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer. Liste udarbejdes                                                                                         Erik

Opsamlingskonto mønter                                                                                             Torben             

Møde med Danske Bank                                                                                               Torben

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Torben

                     Halvtag til Buggy                                                                                                                                            

                     Arkivrum mv. 

                     Oprydning generelt inkl. bestyrelseslokale                              

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             Udvalgssammensætning opdateres

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

 

Ad.1:

Ansøgning til Tryg fonden om hjertestarter er sendt.

Referat fra den 12/2-2013 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Træk på kassekredit er ca. 900.000 kr.

Det er konstateret, at der i 2012 sandsynligvis er betalt gebyr til DGU for Danmarks seriehold 2 gange. DGU kontaktes vedrørende refusion af for meget betalt.

Regnskab er lidt bedre end budget og på niveau for 2012.

Medlemsstatus er status quo i forhold til sidste møde.

Der er ganske få restancer tilbage, disse rykkes for betaling.

Rentesatser i Danske Bank er generelt sat ned.

 

Ad.3:

 

Halvtag til Buggy vil koste i alt ca. 75.000 kr. Er fortsat under overvejelse. Projektet kræver godkendelse hos kommunen.

 

Arkivrum og oprydning i bestyrelseslokale stort set færdigt.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Annoncering mv. er planlagt og der indrykkes annonce i Ebeltoft Folketidende og Djurslandsposten 9. april 2013 vedr. Golfens dag den 14. april.

Periode for prøvemedlemmer bliver 14/4 - 30/6-2013.

Der laves nyt forsøg med firmaidrætten i form af Fyraftensgolf.

 

Juniorudvalg:

Planlægning af sæson er i gang. Der er dog pt. ikke ressourcer til unge under 10 år såfremt forældre ikke er med. Der satser på flere arrangementer så nye unge medlemmer holder interessen, herunder f.eks. rookiemesterskab.

 

Turneringsudvalg:

Bent Johansen er med i Turneringsudvalg.

 

Husudvalg:

Bent Johansen hjælper med almindeligt vedligehold på Buggyer i samarbejde med Flemming Thorup.

 

Baneudvalg:

Der er ansat jobrotationsmedarbejder, Jan Pedersen, Grenå, som tidligere har arbejdet som greenkeeper.

Banen åbnes for sæsonen, forventeligt, når der har været mindst en uge med tøvejr.

Ralph er sygemeldt pga. fald på arbejde.

Når vejret tillader det, er det højt prioriteret at færdiggære tee sted på hul 10, samt bunker på hul 18.

Kommende projekter er renovering af bunker på hul 5 og reparation af green på hul 9 der er sunket.

Ryttergården trænger til vedligehold, herunder maling.

Der skal gennemføres vandprøver indenfor overskuelig tid.

 

PRO-AM:

Program mv. er klar ligesom der er lavet aftale med sponsorer.

Invitation sendes ud medio april og der kan deltage op til 25 hold.

 

Webmaster:

Fremover kommer nyhedsbrev på hjemmesiden. Der sendes mail til medlemmer når der er et nyhedsbrev. Nyhedsbrev får sin egen fane på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Det er under overvejelse, at EGC skal tilbyde guldsponsorat, hvor det også indeholder et eller flere medlemskaber afhængig af sponsoratets størrelse. Flemming og Poul overvejer og kommer med forslag herom. Der tages naturligvis hensyn til eksisterende sponsorater såfremt konceptet ændres.

Flere sponsorer er kommet til.

Der arbejdes på en ny og bedre greenfee kuvert.

 

Ad.5:

 

Kaninklubben står uden formand. Michael Rosleff er spurgt og overvejer at påtage sig opgaven i samarbejde med Torben Hornbæk.

 

Ad.6:

Der arbejdes på at lave en regelaften i april med vinsmagning/tapas. Flemming arbejder videre med dette arrangement. Der bliver denne gang egenbetaling på 50 kr.

Ny alarm er sat op af Holmriis.

Der er indgået aftale om greenfee med samarbejdsklubber. Mangler kun tlbagemelding fra ganske få.

Mentaltræning d. 28. april er "udsolgt".

Torben indkalder til udvalgsmøde den 8. april kl. 19.00 i klubhuset.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap