Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18
Nyhedsbrev Juli 2018
Parturnering 2018 vinderne
Nyt fra KLUB 37+
Vilkår for Flexmedlemsskab i Ebeltoft Golf Club
Regionsgolf 2018
Privatlivspolitik for Ebeltoft Golf Club
Log in til golfbox direkte
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmøde den 12. marts kl. 8.30

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen, Torben Therkildsen, Ole Vognstrup,  Flemming Thorup, Jørgen Fink og Gerda Nielsen 

Personale:

Ny medarbejder: Jan Pedersen ,  42år, golfspiller,  er begyndt i en jobrotations ordning.

Maskiner:

Alle maskiner klar til ny sæson. En buggy ombygges til arbejdsvogn. P.g.a. kulde  kan der ikke arbejdes på at klargøre alle vore buggier. Ikke tilstrækkelig varme i værkstedet.

Ryttergården:

Arbejdet  fortsætter  med ny port, når frosten er af jorden. Vaskeplads venter fortsat på at blive godkendt af kommunen.  Vognstrup ligger inde med sagsnummeret. Renovering og maling i personalerum udføres snarest.

Banen:

Færdiggørelse af iværksatte arbejder. Der ligger flere forslag til justeringsplanen fra 2012. Bunkers ved hul 18 reguleres snarest.  Sprøjtning af banen kører efter lovens regler.

Målsætning for banen,                      forbedringer som er økonomisk mulige.

Mageskifte med Østre Plantage:

Landmåleren er i færd med at udmatrikulere arealet, som består af flere matrikelnumre.

Info:

Træer på højre side af nedgang mod hul 2 fjernes, det vil give mere lys og luft til 15. green. Er Påbegyndt.

Arbejdsdag på banen er fastsat til lørdag den 23. marts.

Næste møde: 9. april kl. 8.00.


KLUBSPONSORER
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap