Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmøde den 12. februar 2013 kl. 8.30

 

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen, Torben Therkildsen, Ole Vognstrup, Henrik Jacobsen, Flemming Thorup,  Gerda Nielsen og Jørgen Jørgensen med i indledningen af mødet.

Personale:

Flemming og Ralf er begyndt den 11. februar, Brian den 26. februar. Der er ryddet op med hensyn til ferie- fridage og afspadsering.

Maskiner:

Alle maskiner klar til ny sæson. En buggy ombygges til arbejdsvogn.

Ryttergården:

Arbejdet  fortsætter  med ny port, når frosten er af jorden. Vaskeplads venter fortsat på at blive godkendt af kommunen. Vognstrup ligger inde med sagsnummeret.

Banen:

Færdiggørelse af ivæksatte arbejder. Der ligger flere forslag til justeringsplanen fra 2012. Sprøjtning af banen kører efter lovens regler.

Målsætning for banen,                      forbedringer som er økonomisk mulige.

Mageskifte med Østre Plantage:

Landmåleren er i færd med at udmatrikulere arealet, som består af flere matrikelnumre.

Info:

Træer på højre side af nedgang mod hul 2 fjernes, det vil give mere lys og luft til 15. green.

Arbejdsdag på banen er fastsat til lørdag den 23. marts.

Næste møde : 12. marts kl. 8.30.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap