Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  12. februar 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt , Henrik Krogh, Poul Svendsen og  Annette Kambeck

Afbud:               Jørgen Fink

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  4/1-2013.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/1-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer. Liste udarbejdes                                                                                         Erik

Opsamlingskonto mønter                                                                                             Torben             

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).

                     Halvtag til Buggy                                                                                                                                            

                     Arkivrum mv. 

                     Oprydning generelt inkl. bestyrelseslokale                              

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             Udvalgssammensætning opdateres

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             Hjertestarter Trygfonden

             Restferie

             Generalforsamling DGU samt temaaften

             Midtjysk samarbejde og på Djursland

             Vandindvinding på Ryttergården

             Grundskyld - fritagelse

 

Ad.1:

Der foreligger ikke referat fra den 4/1-2013, idet eneste punkt var planlægning af generalforsamling.

 

Ad.2:

Regnskab er lidt bedre end budget.

Træk på kassekredit pr. 12.2 er 754.046 kr.

Sponsorer faktureres ca. 1. 4.

Medlemsstatus viser pt. få bevægelser i forbindelse med nyindmeldte og gennemgang af restancer.

Vedrørende restancer er der meget få udeståender efter opkrævninger sendt ud 1.11.12.

I forbindelse med at Danske Bank har lukket for kassebetjening, er der indgået aftale med Spar Kronjylland om kassekonto.

 

 

 

 

Ad.3:

I samarbejde med Bent Vistisen arbejdes der med en mulig plan om etablering af halvtag til Buggy. Mulig placering er mellem lockerrum og parkeringsplads.

Nyt arkivrum ved shoppen er næsten færdigt. Samlet udgift ca. 10.000 kr.

Oprydning er igang i bl.a. bestyrelseslokale.

Torben Hornbæk (Husudvalgsformand) er kommet med forslag om montering af bordplade henne ved greenfee brevsprækken. Det vil medføre at Dankortterminal mv. kan samles og gøre betaling, registrering mv. for greenfee gæster mere overskuelig.Der kommer 2 underskabe under bordpladen til alle klubbers forskellige ting bla. flag, tilmeldingslister , målebånd mv.Udgiften er begrænset. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad.4:

 

Udvalgssammensætning (Formand nævnt først):

 

Husudvalg

Torben Hornbæk

Baneudvalg

Kristen Riis-Jensen

Torben Terkelsen

Jørgen Fink

Ole Vognstrup

Gerda Nielsen

Henrik Jacobsen

Kommunikations- og sponsorudvalg

Flemming Schütt

Henrik Krogh

Ingvard Christensen

Aage Bisgaard

Webmaster

Jørgen Fink

Henrik Krogh

Turneringsudvalg

Allan Steen

Annette Kambeck

ProAm

Annette Kambeck

Henrik Krogh

Flemming Schütt

Juniorudvalg

Allan Steen

Lars Jørgensen

Søren Elming

Handicap- og regeludvalg

John Brændgaard

Ordensudvalg

Lars Jørgensen

Flemming Madsen

Inga Lolck

Begynderudvalg

Poul Svendsen

Flemming Schütt

 

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Medlemmer af EGC kan deltage i klubbens egne ”Åbne turneringer” herunder turneringer i Klub i Klubben. Spillere uden EGA handicap kan IKKE deltage i lukkede turneringer som f.eks. maraton turneringen og klubmesterskab og kan ikke deltage på regionsholdene. Spillere kan desuden ikke forvente at kunne deltage i turneringer i andre klubber.

Mange medlemmer indleverer ikke scorekort hvilket der appelleres til, så der kan opnås EGA handicap. I 2013 skal der indleveres 8 scorekort.

 

Turneringsprogram for 2013 er færdigt og sendes ud til medlemmer. Derudover kan det snart findes på hjemmesiden og i golfbox.

 

Kræftens bekæmpelse har henvendt sig vedrørende støtteturnering. Klubber i klubben opfordres til at lave støtteturnering på en af planlagte turneringsdage. Matchfee 100 kr., hvor "overskud" går ubeskåret til kræftens bekæmpelse. Yderligere information tilgår fra turneringsudvalget.

 

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

Greenkeepere har brugt optjent ferie.

Der arbejdes videre med tidligere udviklingsplan, som blev udarbejdet i samarbejde med Henrik Jacobsen.

Når sneen er væk er fokus færdiggørelse af bunkers, stier samt rullegræs på tee sted på hul 10.

Sprøjtning sker efter sikkerhedsmæssige forskrifter.

Ved hul 2 sker fældning af træer på privat grund af ejeren selv.

Der skal søges om vandindvinding til Ryttergården, idet tidligere tilladelse udløber snart.

Det overvejes at bygge et skur ved driving range til boldopsamler og hvis muligt 2 overdækkede udslagssteder.

Der er planlagt arbejdsdag den 23.3.

 

PRO-AM:

 

Webmaster:

Tilretning til 2013 er i gang, herunder turneringsplaner for klubber i klubben.

 

 

 

 

 

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der er indgået nye sponsoraftaler med TN Auto, Grønfeld Tømmerhandel og Holmriis.

Der er lavet aftale om sponsorat af Buggy med Steen Kok.

Der er lavet 2 nye sommerhusaftaler.

 

Niels Albertsen er kommet med godt forslag til hvervning af nye medlemmer som udvalget arbejder videre med.

 

Ad.5:

John Brændgaard har skrevet til Kristen Riss-Jensen om forslaget fra generalforsamling vedrørende vinteråbning i EGC.

Forslaget blev drøftet og det blev besluttet at holde fast i tidligere beslutning, dog således at der tages nødvendigt hensyn vedrørende lukning for vinteren og åbning af sæsonen. Dette skal forstås på den måde, at i det omfang baneudvalget vurderer at banen skal lukkes for vinteren (sent) eller åbnes for sæsonen (tidligt) vil dette så vidt muligt ske.

 

Ad.6:

Henrik Krogh koordinerer samarbejdsaftaler med øvrige klubber.

Via Midtjyske samarbejde tilbydes/laves aftale om 50 kr. rabat på greenfee. Klubberne er Dejbjerg, Give, Harrevig, Morsø, Randers Fjord, Odder, Skive, Viborg, Århus Golf Club, Århus Aadal, Lemvig, Nordvestjysk, skærbæk Mølle, Aaskov og Markusminde.

Aftaler med 50% greenfee er Grenå, Hammel, Kalø, Norddjurs, Randers, Rold Skov og Tange Sø.

Med Mollerup er indgået samarbejde om pris på greenfee på 200 kr. alle ugens dage.

Lübker har opsagt rabataftalen med EGC om rabat på greenfee.

Magasinet Golf er i gang med at lave en artikel om golf på Djursland. Henrik Krogh sender billeder til bladet til brug for artikel.

EGC er tilmeldt golfens dag den 14.4.

Lørdag d. 28.4 bliver der mulighed for at spille nogle huller med observation af mentaltræner. Information og tilmelding sendes i nyhedsbrev. Der bliver få pladser, så det bliver først til mølle princippet.

Der planlægges medlemsarrangement til foråret med regler og evt. vinsmagning.

Trygfonden søges om opsætning af hjertestarter ved klubhuset. Trygfonden betaler i givet fald hjertestarter.  EGC skal herefter afholde udgiften til driften (strøm mv.).

Erik Smedegaard og Gitte Skouboe afholder restferie fordelt i ugerne frem til og med uge 11.Gitte holder ferie i uge 7,9,11 og 13. Erik i 7,8,9,11.

 

Torben Terkelsen deltager i DGU generalforsamling  d. 23.3 som afholdes i Fredericia.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap