Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  11. december 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, , Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt, Henrik Krogh,

 Annette Kambeck, Jørgen Fink og Poul Svendsen

Afbud:               Kristen Riis-Jensen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 13/11-2012             Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 31/10-2012 – til godkendelse og underskrift                              Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. Samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer – lister udarbejdes                                                                                                                   Erik

Budget 2012/2013                                                                                                             Jørgen/Torben

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                       Torben             

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

                     Planlægning af generalforsamling

 

 

Ad.1:

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. november 2012 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Regnskab pr. 31. oktober 2012 (regnskabsår er 1.11 – 31.10)blev underskrevet og er klar til præsentation på hjemmeside og kommende generalforsamling.

Der er pr. mødedato træk på Kassekredit på 93.000 kr.

Regnskab pr. 30. november 2012 foreligger endnu ikke.

Der er restancer i alt for ca. 63.000 kr. Rykkerprocedure er igangsat.

Der er modtaget tilbud på flytning af forsikringer til andet selskab. Vurderes efter nytår.

 

Ad.3:

Der afholdes møde med kommunen, hvor mulighed for bygning af skur til Buggy undersøges.

Det blev besluttet at der bygges skillerum v. shoppen til arkiv. Prisen bliver ca. 4.500 kr. excl. hylder. Projektet igangsættes efter nytår.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

I starten af det nye år starter planlægning, så EGC er klar på golfens dag d. 14. april 2013.

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

 

Husudvalg:

Kristen Riis-Jensen og Jørgen Fink arbejder videre med eventuelt alternativt alarmsystem.

 

Baneudvalg:

Grønt regnskab skal afleveres i februar 2013.

De 2 gamle 4-hjulstrækkere (driving range) er foræret væk.

Flemming Thorup og Brian Pedersen skal på sprøjtekursus til foråret.

Der er ansat en ny greenkeeper praktikant.

 

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

Webmaster:

Kontrol af hjemmeside, hvor det bl.a. sikres at der er anført, at der kun skal betales ½ greenfee når der spilles på vintergreen.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Medlemsarrangementer gentages i kommende sæson i hhv. maj og september. Pt. forslag om ”Golf og Safari i Sydafrika” , samt vinsmagning.

Scorekort skal genbestilles. Fl. Schütt arbejder herpå.

 

Øvrigt omkring udvalg:

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Erik Smedegaard skriver til ejere af Buggy om kommende prisstigning på strøm jf. seneste referat. Samtidig udarbejdes dispensation for kørsel med Buggy i vintersæson – også jf. seneste referat.

Der laves aftale med Golfhæftet og Tee-Time igen i 2013. Erik Smedegaard bekræfter aftale overfor disse.

Indenfor kort tid offentliggøres indkaldelse til generalforsamling, samt sidste års regnskab. Indkaldelse kommer i Ebeltoft Folketidende i uge 1, 2013.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap