Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 13. november 2012 kl. 09.00

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen og Jørgen S. Jørgensen

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde, ferier og kursus.

Ferie og afspadsering er planlagt for vinterperioden, sidste arbejdsdag er den 14. dec. Eller tidligere hvis vejrforholdene gør arbejdet på banen umuligt.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Ok, Div. klippeled bliver sendt til slibning.

Nyanskaffelser 2012 / 2013. Ladvogn, vi vil forsøge at klare os med at ombygge en buggy, så den kan medbringe de nødvendige redskaber til banepleje.

Ryttergården

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejderforhold. Pågår løbende.

                      APV årsmøde afholdes evt. i forbindelse med medarbejderjulefrokost den 14. dec.

Vaskeplads: stadig intet nyt fra kommunen.

                      Materialeplads: En alternativ placering kan være neden for p.-pladsen ved hul 13.

Banen / Drivingrange / Par 3

                      Aktuel stand: Meget fin for årstiden.

Vandingsanlæg: er nu tømt for vand og frostsikret

Stier: Nye stier anlagt ved hul 7 og 9. Øvrige stier vil blive renoveret til foråret.

Banejusteringer: Renovering af teesteder på hul 10 er påbegyndt, rullegræs bliver lagt ud til foråret.

Baneudviklingsplanen: Der er stadig meget i planen der kan forbedre banen.

Drivingrange: Opsamling af bolde med maskine er slut. De der ønsker at træne må selv indsamle bolde.

Par 3 banen

Vinterbanen: Er klar til spil. I denne vinter spilles der udelukkende til vintergreens.

                     

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskift: Sagsbehandlingen er ikke endeligt afsluttet endnu.

Budget opfølgning

                       Vi er stadig på den gode side af budgettet, og kommer ud med et overskud.

Info fra greenkeeperen

                     

Info fra bestyrelsen

 

 

Evt.               Generalforsamlingen bliver den 21. januar 2013          

                     

Næste møde.                      Tirsdag den 11. december kl. 0900      


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap