Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  9. oktober 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kristen Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard og  Poul Svendsen

Afbud:               Flemming Schütt, Henrik Krogh, Jørgen Fink og Annette Kambeck

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  11/9-2012                   Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 30/9-2012                                                                                                  Jørgen

Træk på Kassekredit pt. Samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik

Budgetlægning 2012/2013                                                                                             Jørgen/Torben

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan), herunder:

Bygning til Buggy                                                                                                               Torben             

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                         

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

                     Herunder opdatering/planer for efteråret

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

 

 

Ad.1:

Referat fra d. 11. september blev godkendt og underskrevet.

I forhold til sidste referat udsættes arbejdsdag på banen.

Mentaltræningsarrangementet d. 26. september var en stor succes.

Ad.2:

Der arbejdes videre med budget for 2013.

Regnskabet for september var ikke færdiggjort.

Ad.3:

Ny bygning til Buggy´s blev udsat indtil videre da vi ikke vil få godkendelse fra Ebeltoft kommune på grund af placeringen tæt på nyt skel samt udenfor byggefelt. Endvidere er max størrelsen 49 m2. Der arbejdes videre med ny placering.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

Pro-Am og klubmesterskab ligges tættere sammen og evt. i samme weekend, som vil være mere optimalt for greenkeeperne.

Der laves en ny turneringshåndbog og et kursus for nye turneringsledere.

Husudvalg:

Der klippes græs omkring klubhuset for sidste gang i år lørdag d. 13. oktober.

Forslag om leje af kaffeautomat i klubhuset kan ikke hænge sammen økonomisk.

Prisen for opladning af private Buggy stiger til 1.000 kr. pr. år.

 

Baneudvalg:

Ved planlægning af turneringsprogrammet fremover koordineres dette med greenkeepernes arbejdsplan- lægning.

Der skal være bedre kommunikation til greenkeeperne når klubber i klubben spiller venskabskampe på andre baner på grund af arbejdsplanlægning.  Der laves en oversigtskalender i 2013 med alle ”klubber     i klubbens arrangementer” og Turneringskalender til  information for medlemmer, greenkeepere og greenfee  gæster.

Der planlægges indkøb af carport på drivingrange til Boldopsamler. Flemming giver instruktion i kørsel med boldopsamler.

Greenkeeperne fortsætter med at renovere teesteder  og stier.

Det forventes at sommergreens lukkes pr. 1. december – selvfølgelig afhængig af vejrets udvikling – og derefter spilles på vintergreens til det besluttes igen at spille på sommergreens. Husk at der ikke må spilles på greens med rimfrost.

Buggykørsel lukkes fra d. 1. november. Buggykørsel er dog tilladt ved dispensation på grund af helbredsproblemer. Ansøgning herom skal sendes til Manger Erik Smedegaard.

 Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Øvrigt omkring udvalg:

 

Ad.5:

 

 

Ad.6:

Ordensreglementet for klubben skal gennemgås/ajourføres.

Det blev besluttet at fortsætte greenfee aftalerne med Golfhæftet og Tee-time i 2013.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap