Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 9. oktober 2012 kl. 08.30

 

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen og Jørgen S. Jørgensen

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde, ferier og kursus. Afvikles planmæssigt

Maskiner:

                      Aktuel stand: Sæde til teesteds klipper?  Der er nu godkendte sæder på alle maskiner.

Nyanskaffelser 2012 / 2013: Efter afprøvning af div. demoer er valget faldet på en GATOR fra John Deere, pris ca. 85000 kr.

Ryttergården

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejder forhold. Tørreskab indkøbes i okt. 

Der skal afholdes APV årsmøde. Sidste møde var 23-11-2011. Ny mødedato fastsættes på næste udvalgsmøde.

Banen / Drivingrange / Par 3

                      Aktuel stand: Stadig positive tilkendegivelser.

Vandingsanlæg, status: Skal tømmes for vand for vinteren. Har fungeret uden de store problemer i den forgangne sæson.

Stier: Vi påbegynder snarest omlægning og renovering af stier.

Bunkers: Der har været tilfredshed med de renoverede bunkers.

Teesteder: 8. rød, 10. rød og gul, 15. rød renoveres snarest (er budgetteret).

Baneudviklingsplanen: 

Til budget 2013, renovere bunkers på 5, 18, 4. fairway og indspils banen. pris ca. 25000 kr.

 Renovere teesteder på 12. rød, 13. rød og gul og 16.gul. Pris ca. 25000 kr.

På foranledning af flere medlemmers forespørgsel vedr. en anden placering af 16. gul teested, har jeg kontaktet vores banearkitekt, Henrik Jacobsen. Han fastholder den nuværende placering som den bedst mulige, og henviser samtidig til baneudviklingsplanen, der blev godkendt på generalforsamlingen i januar 2010. Udviklingsplanen kan ses i arkivet på klubbens hjemmeside.

Drivingrange: Højt græs klippes helt ned og opsamles. Er udført.

Par 3 banen: OK

Vinterbanen: Alle vintergreens er nu fastlagt, klippet og topdresset.

Retningslinjer for spil på sommergreens, i vinterperioden skal fastlægges.

                      Medlemsarbejdsdag på banen den 27. oktober. Er hermed aflyst, men udsat til foråret.

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskift? Sagsbehandlingen er ikke endeligt afsluttet endnu.

Budgetopfølgning

                      Vi er stadig på den gode side af budgettet.

Budgetforslag for 2012/ 2013, godkendt af udvalget og sendt til kasseren.

Info fra greenkeeperen

Greenkeeperen ønsker en bedre koordinering af besøg og udebanespil i klubberne i klubben samt Pro-am og klubmesterskabet.

Ralph ønsker tilladelse til et naturplejeprojekt. Udvalget har godkendt projektet med visse begrænsninger.

 

Næste møde.                      Tirsdag den 13. november kl. 0900


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap