Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 11. september 2012 kl. 08.30

 

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen og Jørgen S. Jørgensen

                     

Ole Østergård har meddelt at han ønsker at udtræde af udvalget med årets udgang, grundet mangelende tid

Jørgen S. Jørgensen har også meddelt at han ønsker at udtræde af udvalget, senest ved næste generalforsamling.

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde, ferier og kurser. Afvikles planmæssigt.

                      Torben fortsætter til og med den 12. oktober.

Ralph er nu uddannet til greenkeeperassistent, med et flot resultat, 10 i gennemsnit.

Maskiner:

                      Aktuel stand:  Der skal nyt sæde på teestedsklipperen

                      Nyanskaffelser 2012 / 2013. Ny Ladvogn, FT afprøver div. demoer og finder en pris.

Minigraver er købt og leveret, rendegraver og Kubota traktor indgik i handelen.

”Ny ” boldopsamler ( Triking ) indkøbt , skal ombygges til formålet.

Ryttergården

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejderforhold. Pågår.

                      Vaskeplads: Vi har endnu ikke fået svar på ansøgningen.

Banen / Drivingrange / Par 3

                      Aktuel stand: Stadig positive tilkendegivelser.

Vandingsanlæg, status. Ny hovedledning i 2013.                              

                      Stier: Vi påbegynder snarest omlægning og renovering af stier. ( er budgetteret )

Bunkers: bunkers på 5, 18, 4 renoveres i 2013

Teesteder: 8. rød, 10. rød og gul, 15. rød renoveres snarest (er budgetteret)

Til budget 2013, renovere bunkers på 5, 18, 4. fairway og indspils banen. Renovere teesteder på 12, 13 og 16. FT laver prisoverslag.

Drivingrange: Klipning og opsamling af det høje græs så boldene kan findes. På sigt afretning af skråningerne.

Vinterbanen. Greens er anlagt og vil blive markeret som ground under repair indtil de tages i brug.

Retningslinjer for spil på sommergreens i vinterperioden skal fastlægges.

Rating af banen vil ske i 2014 iflg. DGU. I efteråret skal der foretages en adm. Rating bl.a. pga. 17. rød tee er flyttet frem, og andre ændringer der kan have indflydelse på Ratingen.

Målsætning for banen, standard og pleje.

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskift: Tinglysning mangler.

Budgetopfølgning:

                      Vi er på den gode side af budgettet

Evt.              

Revision af ordensreglement for banen, bl.a. §5 og §6. Tages op af bestyrelsen.

                      Medlemsarbejdsdag på banen den 27. oktober.

 

Næste møde. Tirsdag den 9. oktober kl. 0830          


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap