Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 Startliste Pro Am Ebeltoft Golf Club 2012

Udskriv startliste. PDF

Match Tid Hul Nr. Navn Række HCP SPH  
1 10:00 1 1 Kennet Sørensen A - 0  
      2 Johnny Mikkelsen (am) B 11,9 11  
      3 STIG JØRN ANDERSEN  (am) B 11,7 11  
      4 Steen Borregaard (am) B 10,4 9  
2 10:00 2 5 Arild Townhill A - 0  
      6 Leif Andersen (am) B 11,5 11  
      7 Benn Tappert (am) B 8,2 7  
      8 Jan Pedersen Fredsted (am) B 8,5 7  
3 10:00 3 9 Mads Malmmose Sørensen A - 0  
      10 Kim Schlüter (am) B 10,4 9  
      11 Kathe Schlüter (am) B 17,3 16  
      12 Jørgen Chr Hald Pedersen (am) B 8,4 7  
4 10:00 4 13 Asbjørn Ellegaard A - 0  
      14 Cean Lystrup (am) B 27,5 25  
      15 Christian Andersen (am) B 15,5 14  
      16 Dan Haunstoft (am) B 13,4 12  
5 10:00 5 17 Casper Spange Bruun A - 0  
      18 Michael Brogaard (am) B 16,5 15  
      19 Morten Tholund (am) B 7,6 6  
      20 Per Sørensen (am) B 19,1 18  
6 10:00 6 21 Morten V. Jacobsen A - 0  
      22 Christian Bisgaard (am) B 20,5 18  
      23 John Bisgaard (am) B 11,3 10  
      24 Aage Bisgaard (am) B 20,0 18  
7 10:00 11 25 Jesper Mikkelsen A - 0  
      26 KENT HAUMANN  (am) B 10,6 10  
      27 Bjarne Lumby (am) B 21,7 19  
      28 Palle Lumby (am) B 12,3 11  
8 10:00 13 29 Lasse Frølich Kristensen A - 0  
      30 Allan Tholund (am) B 18,5 17  
      31 Henning O. Jensen (am) B 17,5 16  
      32 Brian Bach Tholund (am) B 10,1 9  
9 10:00 14 33 John Nielsen A - 0  
      34 LARS GODRIM  (am) B 8,8 8  
      35 AAGE MADSEN  (am) B 15,7 14  
      36 INGVARD CHRISTENSEN  (am) B 24,2 22  
10 10:00 15 37 Jesper Lassen Nielsen A - 0  
      38 Brigitte Andersen (am) B 4,5 4  
      39 Peter Nørkjær (am) B 9,8 9  
      40 Klaus Sunesen (am) B 7,9 7  
11 10:00 16 41 Claus Norlyk A - 0  
      42 Flemming Schutt (am) B 13,4 12  
      43 Per Bang (am) B 19,0 18  
      44 PETER S. RASMUSSEN  (am) B 10,0 9  
12 10:00 17 45 Peter S. Agerboe A - 0  
      46 JACOB SVANE (am) B 30,9 28  
      47 Bjarne Bremer Knudsen (am) B 12,6 11  
      48 Lasse Larsen (am) B 15,6 14  
13 10:00 18 49 Søren Rolner A - 0  
      50 MIKAEL LYKKE SØRENSEN  (am) B 7,9 7  
      51 Claus Jeppesen (am) B 17,3 16  
      52 JESPER VENDELBO (am) B 6,5 5  

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap