Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat,

 

Dato: 7. august 2012

Deltagere: Torben Therkelsen, Kristen Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt, Poul Svendsen, Jørgen Fink og Annette Kambeck.

Afbud: Henrik Krogh

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 12/6-2012. Alle

 2. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/7-2012 Jørgen

Træk på Kassekredit pt. Erik/Torben

Medlemsstatus - nye skema Erik

Restancer Erik

3. Projektstatus (økonomi og tidsplan), herunder:

Ingen punkter til dette møde

4. Rapport fra diverse udvalg.

ProAm forberedelse Annette

Elektricitet Kristen

Opfølgning på nye Handicap regler Alle

Arrangement den 19. august Poul/Flemming

Hvordan går det turneringsmæssigt Annette

5. Bordet rundt. Alle

Herunder opdatering/planer for efteråret

6. Eventuelt Alle

 

 

Ad.1:

Referat fra den 12/6-2012 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Der er intet nyt om TDC`s planer om at opføre en mobilmast på vores bane.

 

Jørgen fremlagde regnskabet der ser godt ud ift. budget.

Torben orienterede om medlemsstatus med ca. 60 nye medlemmer i år.

Restancer er i bund med ganske få medlemmer der skylder kontingent.

Der skal laves budget for næste sæson.

 

Ad.3:

Mageskiftet er godkendt af Ebeltoft Kommune, men mangler endelig tinglysning samt korrektioner i matrikelstyrelsen.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Børneattester tjekkes og der sendes svar til Ebeltoft Kommune.

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

Annette orienterede om ProAm der er ved at være på plads og afholdes fredagd. 7 september.

Kalø har aflyst deres ProAm så vi kontakter mulige deltagere derfra.

Jørgen sætter holdene på hjemmesiden der opdateres løbende.

 

Allan orienterede om de nye hcp-regler og finder ud af hvordan vi skal regulere hcp fremover. CBA skal fjernes.

Klubberne i klubben regulerer hcp fra matcher og opsætter turneringer.

Turneringsgolf række BCD er alle gået videre mens veteranseniorholdet ikke gik videre.

Kvalifikationsrækken herre blev nr. 2 men klarede ikke oprykning.

Junioreliteholdet blev nr. 2 i rækken gik desværre ikke videre.

Team Djursland med Grenå Golfklub og EGC blev nr. 2 og dermed ingen oprykning.
 

Husudvalg:

Der har være store problemer med strømsvigt i lockerrummene, hvilket skyldes overbelastning på grund af tilslutning af 2 nye elbuggy`s . Kurt Nørkjær har ydet en stor arbejdsindsats for at få løst problemerne der nu er klaret med at der er trukket nye elkabler. Der har samtidig været problemer med strøm i damernes omklædningsrum der er løst ved at montere ny sensor.

Greenkeeperne klipper græsset omkring klubhuset og Kristen klipper kanter mv. med buskrydder.

Torben Hornbæk og Kristen har malet alle borde og bænke på banen.

De nyindkøbte parasoller er stort set ødelagt alle sammen fordi de har været af dårlig kvalitet.

Vi vil forsøge at klippe græsset omkring de private Buggy`s og det ville være noget nemmere hvis de evt. var flyttet på dagen når der klippes. Der laves liste over ejerne.

Der ligger rigtig mange bolde i roughen på Drivingrange som skal indsamles af frivillige hjælpere samt juniorspillere ved lejlighed.

Greenkeeperne - Flemming har nye ideer til omlægning af Drivingrange der sættes i gang næste sæson.

 

Baneudvalg:

Vi mangler en ny minigraver og lille ladbil - en investering på ca. kr. 100 - 200.000 kr.

Den nye greenklipper skal også finansieres i 2013.

Der er lavet logbog over alle Buggy`s der opbevares hos greenkeeperne.

Et nyt udvalg skal arbejde med fremtidens skiltning på banen.

 

Der skal oprettes et skovudvalg ifm. mageskifte.

Den gamle firehjulstrækker sættes til salg i gratisaviserne for kr. 1.000,00.

Der er problemer med damernes tee-sted på hul 16 - skal evt. flyttes.

 

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Øvrigt omkring udvalg:

 

Ad.5:

Flemming orienterede om vores ”Åbent Hus” arrangement søndag d. 19 august kl. 13.00 – 16.00.

Hvis vi får nye medlemmer skal de evt. undervises af Arild en weekend.

Hvis man indmelder sig på dagen er det besluttet at der ikke skal betales indskud af nye medlemmer.

Poul hænger plakater op i omegnen.

Jørgen foreslog at vi inddrager en del af mændenes omklædningsrum til ProShop-lagerrum med indgang fra ProShop. Per Schlüter og Bent Vistisen står for planlægning og udførelse af projektet, når det igangsættes.

Q4-Security overvågning af klubhus er alt for dyrt og vi forsøger at finde nye løsninger. Jørgen kontakter firmaer og indhenter tilbud.

Flemming orienterede om antallet af greenfee-gæster til d.d. og der er flere end sidste år.

EGC vandt MarathonTurneringen i alle rækker.

Kristen har spurgt Hos Walter om en aften med whiskey-smagning som det koste ca. kr. 250,00/person.

D. 26 september er der planlagt et nyt arrangement hvor vi får besøg af en Mentaltræner og Føtex sponsorerer vin og ost mv. Nærmere information og tilmeldingsskema sættes på opslagstavlen.

Der planlægges arbejdsdag på banen i løbet af oktober. Nærmere oplysninger om arbejdsprojekter følger.

Torben orienterede om nye regler for ansatte i flexjob der fremover ved nyansættelser vil få mindre i tilskud fra stat og Kommune.

Der er stadig problemer med nedslagsmærker så medbring pitchfork.

 

Ad.6:

Rengøring af Buggy´s udføres af Torben Hornbæk med nyindkøbt højtryksrenser og jævnligt af Flemming Schütt med fejekost.

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap