Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmødet den 7. august 2012 kl. 08.30

 

Til stede: Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen, Jørgen Fink og Jørgen S. Jørgensen, Ole Østergård.

Personale:

Arbejdstider: Status over overarbejde, ferier afvikles planmæssigt. Ralph skal på kursus i uge 34 og 35.

Evt. genansættelse af Torben i 2013 på timebasis, der er nye regler for Flextids- ansatte. Der vil blive budgetteret med en vikar i 2013.

Maskiner:

Aktuel stand. OK, der er dog brugt en del på rep. af rendegraver, så tiden er inde for en udskiftning.

Nyanskaffelser 2012 / 2013. Ny ladvogn. Revideret maskinudskiftningsplan er udarbejdet af FT.

Evt. salg af rendegraver og køb af minigraver, der vil være meget mere anvendelig i forbindelse med renovering af banen. (vi vil derved spare en del lejeudgifter)

FT undersøger pris for rendegraver og minigraver.

Ryttergården

APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejderforhold, Pågår.

Banen / Drivingrange / Par 3

Aktuel stand: Meget fin, vi har udelukkende positive tilkendegivelser, både mundtlige og skriftlige.

Vandingsanlæg: Meget lavt forbrug i år indtil nu, til glæde for regnskabet!

Stier: Er repareret efter skybrud. Ny belægning og omlægning af nogle af stierne er med på arbejdsplanen for efteråret.

Bunkers: Tog også en del skade af skybruddet, er repareret.

Banejusteringer: For meget rough mellem 18. fairway og træningsbanen, det vil blive klippet ned til semmirough højde - (risikoen for at boldene triller ud på træningsbanen øges, så er man i tvivl, sæt en provisorisk bold i spil.)

Retningspæl på hul 2 mangler, vil blive opsat snarest.

Out of bounds markeringerne på hul 15 / 2 ses efter og rettes.

Til budget 2013, renovere bunkers på 5, 18, 4. fairway og indspilsbanen. Renovere teesteder på 12, 13 og 16. FT laver prisoverslag.

Drivingrange: Der forsvinder mange bolde i det høje græs, hvad kan vi gøre? Mere klipning af skråningerne, og i venstre side. På sigt kan skråningerne udjævnes. (budget?)

Par 3 banen OK

Vinterbanen: Hul 3: vintergreen anlægges foran bunkeren. Hul 15, vintergreen anlægges på plateau under skråningen.

Retningslinjer for spil på sommergreens, i vinterperioden skal fastlægges.

Østre plantage / Øvrige skovområder

Status på mageskift? Er nu sendt til tinglysning. JSJ foreslår at der nedsættes et skovudvalg.

Budget opfølgning

Vi følger budgettet.

Info fra greenkeeperen

Der er oprettet logbøger for alle buggies.

Næste møde. Tirsdag den 4. september kl. 08.30.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap