Skip Navigation Links
SENESTE
Referat fra Bestyrelsesmøde 7.2.2018
Baneinformation
Referat fra Klubbens ordinære Generalforsamling 29/1 2018
Bestyrelsens konstituering
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

Referat fra baneudvalgsmødet den 18. juni 2012

 

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen, Jørgen Fink og Jørgen S. Jørgensen.

 

Personale:    Arbejdstider: Status over overarbejde, ferier og kursus. Afvikles som planlagt.

                      Ralph bliver greenkeeper assistent til efteråret, og skal derefter aflønnes som sådan.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Alle maskiner er OK, der er få reparationer.

                      Nyanskaffelser 2012 / 2013, Ny maskinudskiftningsplan udarbejdes at FT.

Ryttergården

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejder forhold går efter planen.

                     

Banen / Drivingrange / Par 3

Aktuel stand: Meget fin, Vi klipper større arealer end vi nogen sinde har gjort, og vi har nået grænsen for hvad vi kan, både mandskabs- og maskinmæssigt.

Vandingsanlæg, status: Er nu justeret og repareret, så det fungerer tilfredsstillende i forhold til vort systems muligheder. Ny hovedledning (Ca. 1000 m) bliver anlagt i efteråret.

                      Stier: Sti ved rød tee hul 2 forbedres.

Banejusteringer? I løbet af efteråret vil vi renovere teesteder  på hul 8, 10 og 18.

Anlægge nye stier ved hul 7, 8 og 15.

Til budget 2013, renovere bunkers på 5, 18, 4. fairway og indspilbanen. Renovere teesteder på 12, 13 og 16. FT laver prisoverslag.

Drivingrange: Mange gule bolde på par 3 banen bliver ikke opsamlet og er til stor gene for klipning af banen. Bolde der slås ud på par 3 banen skal opsamles!!

Par 3 banen. OK.

Out of bound på hul 16 skal flyttes ca. 3 meter til højre af hensyn til sommerhusene for at undgå boldnedslag der. Vi udvider det spilbare område til højre for fairway mest muligt. ( er udført)

Out of bound bag 18. green op mod indspilbanen fjernes, pæle og kæder op mod indspilbanen fjernes. Out of bound ud mod Bakkevej forlænges op langs indspilbanen.

 

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskift, Kommunen er kontaktet men intet svar.

 

Budget opfølgning

                      Vi er stadig på den gode side.

 

 

Næste møde.                      Tirsdag den 7. august kl. 08.30.

 


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap