Skip Navigation Links
SENESTE
GOLF RINGEN 2018
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Juleturnering og Julefrokost lørdag den 9. december 2017
Vinterbane fra og med mandag d. 30. oktober 2017.
Nyt fra Kanin Klubben
Torsdags formiddagsherrer Ny hjemmeside
Google

 

 

Referat fra baneudvalgsmødet den 18. juni 2012

 

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen, Jørgen Fink og Jørgen S. Jørgensen.

 

Personale:    Arbejdstider: Status over overarbejde, ferier og kursus. Afvikles som planlagt.

                      Ralph bliver greenkeeper assistent til efteråret, og skal derefter aflønnes som sådan.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Alle maskiner er OK, der er få reparationer.

                      Nyanskaffelser 2012 / 2013, Ny maskinudskiftningsplan udarbejdes at FT.

Ryttergården

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejder forhold går efter planen.

                     

Banen / Drivingrange / Par 3

Aktuel stand: Meget fin, Vi klipper større arealer end vi nogen sinde har gjort, og vi har nået grænsen for hvad vi kan, både mandskabs- og maskinmæssigt.

Vandingsanlæg, status: Er nu justeret og repareret, så det fungerer tilfredsstillende i forhold til vort systems muligheder. Ny hovedledning (Ca. 1000 m) bliver anlagt i efteråret.

                      Stier: Sti ved rød tee hul 2 forbedres.

Banejusteringer? I løbet af efteråret vil vi renovere teesteder  på hul 8, 10 og 18.

Anlægge nye stier ved hul 7, 8 og 15.

Til budget 2013, renovere bunkers på 5, 18, 4. fairway og indspilbanen. Renovere teesteder på 12, 13 og 16. FT laver prisoverslag.

Drivingrange: Mange gule bolde på par 3 banen bliver ikke opsamlet og er til stor gene for klipning af banen. Bolde der slås ud på par 3 banen skal opsamles!!

Par 3 banen. OK.

Out of bound på hul 16 skal flyttes ca. 3 meter til højre af hensyn til sommerhusene for at undgå boldnedslag der. Vi udvider det spilbare område til højre for fairway mest muligt. ( er udført)

Out of bound bag 18. green op mod indspilbanen fjernes, pæle og kæder op mod indspilbanen fjernes. Out of bound ud mod Bakkevej forlænges op langs indspilbanen.

 

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskift, Kommunen er kontaktet men intet svar.

 

Budget opfølgning

                      Vi er stadig på den gode side.

 

 

Næste møde.                      Tirsdag den 7. august kl. 08.30.

 


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2017

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap