Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødt den 14. maj 2012 kl. 08.30

 

                     

Til stede:      Flemming Thorup, Gerda Nielsen, Jørgen Fink og Jørgen S. Jørgensen.

 

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde, ferier og kursus. Sommerferier er planlagt.

                      Ny medarbejder i flexjob. Torben Nielsen. Fra 1/5 til 1/10.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Alle maskiner er OK

                      Ny fairwayklipper og greenklipper er leveret og fungerer meget fint.

Ryttergården

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejder forhold går efter planen.

                      Arbejdstilsyn, status, udsugningen er godkendt!

Banen / Drivingrange / Par 3

                      Aktuel stand: Fin, vi hører kun rosende omtale.

Vandingsanlæg, status. Der skal skiftes 4-5 sprinklere og opsættes flere ventiler for at opdele anlægget ydereligere, så vi kun vander der hvor behovet er, og derved kan nedsætte forbruget.                

Vandingstilladelsen udløber først 31/12 – 2013, der skal ansøges om fornyelse i 2013.

Stier: Bliver løbende vedligeholdt, et par nye stier ved 7. og 8. bliver anlagt i efteråret.

Bunkers: De renoverede bunkers bliver rost meget. Området ved 8. green bliver taget i brug i uge 21.

Banejusteringer? Banevandring : vi gennemgik banen, indskrev flere forskellige tiltag i banejusteringsplanen, Vi vil på et senere møde gennemgå disse og prioriterer dem, for se hvilke der kan komme med på budgettet for næste år.

Drivingrange: Der er købt en ”ny bil” til boldopsamleren.

Par 3 banen: Der bliver opsat nye skilte.

Målsætning for banen, Standard og pleje.

 

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskift? Intet nyt.

 

Budget opfølgning: Vi holder os stadig på den gode side.

                     

Info fra greenkeeperen

Ønske om retningslinjer for lukning af banen til åbningsturneringer i klubberne i klubben, før klubbens første turnering. Da disse lukninger forsinker klargøring af banen. – Vi vil udarbejde et forslag til godkendelse af bestyrelsen.

 

 

Næste møde.                      Mandag den 18. juni kl. 0830.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap