Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  8. maj 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kristen Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt og Jørgen Fink, Henrik Krogh og Annette Kambeck.

Afbud:               Poul Svendesen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  10/4-2012.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 30/4-2012                                                                                                  Jørgen

Træk på Kassekredit pt.                                                                                                 Erik/Torben

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik                     

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).

                     Køb af Buggy

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                         

             ProAm forberedelse                                                                                                       Annette

             Børneattester                                                                                                                                                 Allan

             Nye Handicap regler                                                                                                        Alle

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             Mols-linien?

            

 

Ad.1:

Referat fra den 10/4-2012 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Regnskab ser fornuftigt ud.

Kassekredit er 64.470 kr. (ekskl. få refusioner og lockerrum).

Der er 47 full member i tilgang, få som kategoriskift, men 35 heraf er helt nye full member seniorer, RIGTIG TILFREDSSTILLENDE.

Der er kun en "mindre" restance som det blev besluttet af excludere.

Erik skal bogføre mindst en gang ugentligt, herunder kontingentbetaling, så "rykker" kan sendes den 21. i måneden for forfald.

Der er meget uro i shoppen og dermed ikke arbejdsro for Erik. Medlemmer af klubben opfordres til at give Erik arbejdsro.

 

 

 

 

Ad.3:

Sammen med V1 flag er der lavet aftale om indkøb af Buggy. Buggy indkøbes af EGC og V1 flag v. Per Bang laver reklameskilte på Buggy som sponsor herpå. Der indkøbes 2 stk. (el), så klubben herefter råder over ønskede 7 Buggy.

I forbindelse med indkøb af nye Buggy, blev det besluttet af tilsyn af Buggys skal skærpes. I shoppens åbningstid ligger nøgler i shoppen som udleveres mod betaling af Buggy leje. Trolley skal også betales i shoppen.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

Udvalg består nu af Annette, Bent Johansen og Allan.

Til Pro Am er der pt. 5-6 tilmeldte. Steen KOK står for maden inkl. pølser til grill på banen.

Der er opnået sponsorat i samarbejde med Jysk Bilsalg om bil til værdi af 150.000 kr. v. hole in one hul 15 for alle deltagere, ligesom Dansommer sponsorerer luksus sommerhus til værdi af 25.000 v. hole in one hul 17. Krav for gennemførelse af 15 hold. Der er nærmest flaget præmier på alle Par 3 huller. Henrik Krogh undersøger om Lyngbygaard vil sponsorere Green Fee billetter til Amatører.

 

Nybolig match 2. pinse dag er med morgenmad fra kl. 8. Annonceres på hjemmeside mv.

Husudvalg:

I gang med maling af hus samt borde og bænke ude på banen. Bænken på hul 15 er "gået til" og ønskes reetableret. Der er fundet en ny bil til boldopsamling og den er ankommet og klargøres til brug.

Det undersøges om der kan findes en god plæneklipper til brug primært omkring klubhuset.

 

Baneudvalg:

Arbejdsplan drøftes på møde den 14.5. Fra medlemmer er der ønske om at se på tee-steder. Specielt damernes på hul 8,13 og 16.

Ønske fra Green Fee gæster om bedre afmærkning når de skal finde vej til næste hul, specielt igennem skoven efter hul 1 og 15.

 

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

Børneattester skal udfyldes og underskrives af alle der har med undervisning af børn at gøre, herunder Arild. Allan Steen sørger herfor.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Desværre blev det ikke en succes med Firmasport trods stor indsats, næste år forsøges andet koncept.

 

 

Øvrigt omkring udvalg:

Det blev aftalt at der skrives rundt til klubber i klubber, at bestyrelsens opfordring om nye handicapregler, er at alle matcher i klubber i klubben (ekskl. kaninklubben) er tællende. Det er klubben i klubben der selv skal stille ressourcer til rådighed i forbindelse med at scores skal indtastes i Golfbox. Henrik Krogh og Allan Steen udarbejder vejledning til Golfbox og der oprettes en administrator adgang til alle klubber i klubben, der herefter selv koordinerer opgaven. PC opsættes i bestyrelseslokalet til som klubberne kan benytte til indtastning af scores i Golfbox.

Opfordringen sendes i høring til klubberne i klubben med anmodning om kommentar/tilbagemelding inden udgangen af juni måned.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Nordea Fonden har sendt afslag på ansøgning om indkøb af Buggy.

Buggy fylder meget ved klubhuset, kommunen spørges om der skal tilladelse til bygning til Buggy med el, hvorefter der undersøges og besluttes om bygning skal opføres.

Golf Network Denmark besøg den 5. maj gik rigtig godt og vil dermed gerne komme igen til diverse arrangementer.

Æbelfestival betaler som sædvane 5.000 kr. for lån af bane ifm. Æbelfestival. I ugen for Æbelfestival kan evt. laves puttekonkurrence e.l. i klubben. Program sendes ud i juni og EGC kan sætte annonce/omtale på Æbelfestivals hjemmeside.

Molslinien ønsker ikke af indgå samarbejde om sponsorat fremover.

Henrik Krogh udarbejder master til takkebrev som sendes til sponsorer umiddelbart efter match. Der anføres oplysning om antal deltagere mv. Herunder også takkebrev til "sponsorer" på klubaftner. Erik skal have master liggende som sendes lige efter arrangement.

Næste klubarrangement bliver 26. september.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap