Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  10. april 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kristen Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt og Jørgen Fink, Henrik Krogh,  Poul Svendsen og Annette Kambeck.

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  13/3-2012.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 31/3-2012                                                                                                  Jørgen

Træk på Kassekredit pt.                                                                                                 Erik

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik                     

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).

                     Golfens dag/Projekt 100 nye medlemmer - planlægning                                Alle

                     Par 3 bane og udstyr                                                                                                        Alle

                     Regelaften og ølsmagning 2. maj                                                                               Alle

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                         

             Herunder besættelse af udvalg/ændringer?                                                                                     Alle

             ProAm forberedelse                                                                                                       Alle

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             Skrift til omdeling med Nybolig

             Udvalgsmøde 11. april 2012

             Ebeltoft Folketidende - artikel

             Mols-linien?

             Banelukninger?

             Info-møder medarbejdere

 

Ad.1:

Referat godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Træk på kassekredit er -1.037 t.kr. og resultat er 325 t.kr. bedre end budget. I bedste fald klarer klubben sig igennem til  1. maj uden at benytte bevilget overtræk på kassekredit.

Nye maskiner er lejet og kommer ca. 15. april.

 

Der er i skrivende stund indmeldt 11. nye medlemmer.

Der er stort set ingen restancer.

 

 

Ad.3:

Der udarbejdes indbydelse til øl- og regelaften den 2. maj 2012. 100 pladser efter først til mølle. Johannes Sørensen spørges mht. levering af pålæg hvortil der indkøbes brød.

Par 3 bane og låneudstyr er klargjort. Begynderudvalg opsætter markeringspæle på Par 3 bane. Opfordring til medlemmer, at såfremt der er nogle som har en gammel putter, som de vil forære klubben vil det være en stor hjælp.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Til golfens dag er der opsat plakater i hele distriktet. Hjælpere er fundet.

Begynderprogram er fastlagt og der er træning mv. hver onsdag kl. 18-21.

Prøveperioden er 18.4 - 1.8.2012.

I samarbejde med Søren Elming kommer i nærmeste fremtid golf i skolerne, hvor der allerede er en del tilmeldte.

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

Annette får hjælp fra Finn Rasmussen om turneringskoncept/plan. Kontakter Kent Haumann om invitation mv. til ProAm, som snarest skal sendes ud. Der er allerede tilmeldt et hold og info er kommet på hjemmesiden.

 

Husudvalg:

Kurt Jensen er indtrådt i husudvalg.

Bilen på drivingrange til boldopsamling har det ikke så godt. Det undersøges derfor hvor der kan findes/købes en anden.

Der er ønske om opsamling af kviste mv. foran knolden, idet denne ellers hurtigt kan vokse til.

Der er klager over kaffemaskiner, Kristen undersøger dette.

 

Baneudvalg:

Brian Pedersen skal på skole og derfor skal der ansættes en vikar i 5 mdr. Evt. vil ansættelse ske i form af rotationsmedarbejder.

Der opsættes varmepumpe på Ryttergården som klubben har haft stående.

Nye maskiner kommer i denne uge.

Jørgen Jørgensen er i gang med at måle el-forbrug, idet der er konstateret stort forbrug visse steder og eventuel årsag hertil undersøges.

Arbejdet med banen og istandsættelse af bunkere går efter planen.

 

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

Desværre har der været lidt frafald af juniorspillere, derfor håb om tilgang, gerne 11-12 årige.

 

 

 

Webmaster:

På hjemmesiden anføres tilbud til andre klubber, hvorefter Jørgen Fink sender information til øvrige klubber.

Der skal også skrives ind, at medlemmer kan medtage en gæst til klubturneringer mod betaling af 100 kr. for greenfee og matchfee.

Aftale om "salgsdage" med Golf Network Denmark skal på hjemmesiden (info er sendt ud og der er opslag i klubhuset).

Det skal skrives på hjemmesiden, at klubben råder over 5 Buggy til udlejning.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Øvrigt omkring udvalg:

John Brændgård er tilgået som formand for handicap- og regeludvalg.

 

Ad.5:

Der er ikke nyt fra Firmasport.

Fl. Schütt taler med Herluf Ravn om leje af banen ifm. Æbelfestival.

EGC mangler fortsat en del mailadresser på medlemmer, derfor skal der ved enhver lejlighed opfordres til medlemmer om at give disse til EGC.

 

Ad.6:

Der skal logbog i samtlige Buggy, og Flemming Thorup er i gang hermed.

2 Buggy skal efterses i denne uge. Klubben skal optimalt råde over 7 Buggy. I den forbindelse blev det besluttet af købe brugt Buggy af Finn True Jensen den 1. maj.

Hammel Golf Club har fået bekræftet, at deres medlemmer kan spille i EGC i uge 24 for 100 kr. i greenfee i forbindelse med Ecco tour.

Nye scorekort er bestilt og lige på trapperne.

Der indkøbes ny printer til scorekort, idet den gamle er færdig.

Jens Svendsen har noget udstyr, som foræres til klubben. Det stammer fra tidligere Pro-shop og Jens Svendsen får som modydelse sit navn på Pro-shop bordet.

Klubber i klubben kan lukke banen 2 gange årligt og kun i lavsæson, men det bør kun ske hvis absolut nødvendigt. F.eks. v. 30 spillere i turnering, bør booking i stedet ske i Golfbox.

Der skal holdes info-møde med medarbejdere en gang pr. måned efter ønske og der bevilges til møderne kaffe/rundstykke.

Det blev drøftet hvornår klubben give gave/blomst til fødselsdage mv. Torben laver forslag til gaveregulativ.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap