Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 10. april 2012 kl. 08.30

 

 

                     

Til stede:      Flemming Thorup, Jørgen Fink, Gerda Nielsen, Ole Østergård, Jørgen S. Jørgensen

 

 

Personale:    FT er i gang med at finde en person på flexjob, til afløsning når eleverne er på skole og i sommerferieperioderne.

                      Brian er på skole fra uge 17 og 4 uger frem.

Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Afviklet som planlagt.

                      Medarbejdersamtaler. Pågår.

 

Maskiner:    Rendegraver er istandsat.

                      De sidste Buggies serviceres i denne uge.

                      Nyanskaffelser 2012 / 2013 Nye maskiner leveres i uge 15.

 

Ryttergården

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejderforhold. Vi følger handlingsplanen

                      Udsugning, mv. Ny motor er indkøbt, opsættes snarest.

EL forbrug meget højt. Vi har sparet en del ved at sætte styring på EL varmen. Vi har fået en varmepumpe stillet til rådighed, den opsættes snarest.

 

Banen / Drivingrange / Par 3

Aktuel stand, Vi hører kun rosende omtale - det bliver endnu bedre når de nye maskiner kommer i gang på fairway og greens.

                      Vandingstilladelsen udløber – skal fornyes: JSJ tager kontakt til kommunen.

Stier: Bliver løbende renoveret, nye stier bliver anlagt til efteråret.

Bunkers: De renoverede bunkers er nu færdige, og godkendt af baneudvalget.

Banejusteringer: Der er efterhånden udført mange af de banejusteringer vi havde på listen. Næste møde skal vi på banevandring, og se på hvilke nye opgaver der skal på listen, og vi skal prioritere disse.

Driving range: Boldopsamler. Der skal anskaffes en ny!

Par 3 banen: Blå, røde, gule og hvide pæle opsættes af begynderudvalget, til undervisningsbrug.

 

Østre plantage / Øvrige skovområder

 

Budget opfølgning

                      Vi er på den gode side af budgettet

 

 

 

Næste møde.                      Mandag den 14. maj kl. 0830.

Banevandring, vi skal bruge 3 buggies.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap