Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Udvalgsmøde EGC Ebeltoft d. 11. april.2012

Orientering fra Torben vedr. økonomien:

 • De første 5 mdr. er der et overskud på 175.000,- kr. i alt 325.000,- kr. bedre end budget. Overskuddet er hovedsagligt opnået ved store besparelser,og periodeforskydninger
 • Vi harfor 2007 betalt renter vedr. vandafgift, efter klage er disse refunderetfra Told & Skat, med 25.000,- kr.
 • Kassekreditten er fuldt udnyttet, godt og vel.
 • Alle sponsorer er faktureret.
 • Kreditforeningslånet er omlagt, hvilket har givet en besparelse årligt på 55.000,- kr. i rente + likvider på 35.000,- kr.

Investeringer:

 • Fairwayklipper er leaset, og der er lejet/købt en ny greenklipper.
 • Der købes ny buggy til klubben.
 • Der skal sandsynligvis investeres i ny boldopsamler, da den nuværende ikke kan repareres mere.

”Åbent Hus” søndag, vejret ser ok ud håb om godt fremmøde.

Åbningsturnering d. 22. april, ved Dansommer.

Øl- og regelaften d. 2. maj, i omvendt rækkefølge, først regler så øl…

Hammel Golf Klub har Ecco Tour i uge 24, der er derfor indgået aftale om billig greenfee til Hammelspillere i denne uge.

Der har i år været medlemsfremgang.

Baneudvalg: (Jørgen Jørgensen)

 • Mange af de mål de er sat for foråret er nået.
 • Nye teesteder åbner til Åbningsturneringen.
 • Klipning af fairway og semirough vil blive som i 2011, Rough vil derfor være ca. 5 cm, samme højde som semien, altså kun en længde. Hermed gøres banen hurtigere at spille, da bolden er lettere at finde.
 • 5 Bunkers er renoveret, og yderligere 5 renoveres til efterår/vinter.
 • Naurtræer er plantet mellem 9 og 11.
 • 3 stk. egetræer er plantet i dog leg på hul 13.
 • Klokken på hul 2. vurderes til efteråret om denne bruges.
 • Opfordring til at pindplaceringer lige kikkes efter, så der ikke er placeringer der er helt umulige.
 • Der laves skilte til borde på hul 11, vedr. regler om afbrudt spil.
 • Ønsker til Ryttergården: Ny vaskeplads, har søgt kommunen har dog ikke hørt noget. Ny materialeplads, med fast bund dog ingen økonomi til dette endnu.
 • Greenkeeper, ønsker besked om hvilke aktiviteter ”klub i klub” påtænker, så deres arbejde kan tilrettelægges efter disse.
 • Greenkeeperpersonale: Flemming + 2 elever + 1. flexjobber pr. 1. maj.
 • Arbejdsdag for medlemmer arrangeres sidst på året.

Sponsorer: (Schütt)

 • Ca. 50 sponsorer med i alt 165.000,- kr.
 • Arbejdet med sponsorer til Pro/am er i gang.
 • Ebeltoft Firma Idræt, her er der et samarbejde i gang. EFFI har ved min. 20 deltager fået 4 fredage i maj med tider fra 16 til 18 med træning og spil. Håber på medlemstilgang herigennem.
 • Der er sendt tilbud ud til de andre klubber om greenfee + morgenmad + 3. stk. smørrebrød efter runden til en pris af 300,- kr. Dette kræver dog minimum 20 deltager.
 • I efteråret vil der blive arrangeret aften med mentaltræner.
 • Der blev efterlyst sponsorpleje…

Juniorudvalg: (Allan)

 • Golf i skolen i samarbejde med DGU. Kunne give en mulig tilgang af juniorer til klubben.

Turneringsudv.:

 • Turneringudvalget består foreløbig af Allan og Annette.
 • Der sendes mail ud til de firmaer/hold der deltog sidste års Pro-Am + evt. nye der kunne have interesse, Erik + Annette sørger for dette fredag.
 • Orientering om at Sæby evt. også har pro/am d. 7. sept.. Arild vil kontakte klubben om en evt. anden dato.
 • Klubmesterskaber er i år lagt i weekenden d. 29 og 30 sept.

Hcp. Udv: Ingen tilstede..

Ordensudvalg:

 • Medlemmerne bør respektere når der er truffet en afgørelse, her tænkes på spil til vintergreens/ sommergrens og rimfrost.
 • Der skal ses på karantæneregler ved udeblivelse fra turnering , når dette sker uden afbud.

Husudvalg: (Kresten)

 • Ny i dette udvalg er Kurt Jensen
 • Som hjælp ved/i huset, forespurgte Kresten på 3 mand fra hver ”klub i klub” til en løbende arbejdsplan/ arbejdsproces.
 • Erik har plan over hvem der boldopsamler i hvilke uger.
 • Der er ønske om større kaffemaskine, økonomien er dog ikke på plads endnu.
 • Der vil blive lavet koder til alle der skal have adgang til aflåste rum. Nøgler der er udleveret er ikke aktuelle mere. Koden bliver personlig.
 • MD- Golf Road show, med Fitting og køb/ salg af jern og køller. Nærmere dato oplyses senere.

Kommunikation/Web: ingen tilstede.

Klub i klubben:

 • Ved banelukning, skal dette ske minimum en måned før på golf Box, af hensyn til greenfeespillere.
 • Banelukning skal ske minimum 14 dage før på tavlen.
 • Der er mulighed for op til to banelukninger pr. klub i klubben.
 • Ingen banelukninger i juni, juli og august.
 • De nye hcp. Regler gennemgås d. 2 maj.
 • Torsdagsherre starter d. 12 april, der er ingen venskabsturneringer i Ebeltoft med deraf følgende banelukning i 2012.
 • Ilse og Johs. Starter Kaninklubben op, men ønsker efter opstarten at stoppe i udvalget. Der kommer ingen nye medlemmer, der er stadig kun de ”gamle”. Der opfordres til et bindeled mellem kaninklubben og begynderudvalget.

Evt.

 • Printeren er i stykker, Jørgen Fink kikker efter en ny.
 • Flydende hcp. I turneringer fremover. Ved 80 tilmeldte vil der være ABC og D med 20 i hver række.

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap