Skip Navigation Links
Sidste nyt
baneinfo!!!!! Vejen er i vejen.
Hole-in-one
Sponsor-udvalgsmedhjælper og turneringsledermatch
Baneinfo!!! Bæredygtigt 9. teested, næsten.
Nyt for begyndere 2018 og Klub 37+
Vindere af Føtex-turnering d. 23.09.18
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Udvalgsmøde EGC Ebeltoft d. 11. april.2012

Orientering fra Torben vedr. økonomien:

 • De første 5 mdr. er der et overskud på 175.000,- kr. i alt 325.000,- kr. bedre end budget. Overskuddet er hovedsagligt opnået ved store besparelser,og periodeforskydninger
 • Vi harfor 2007 betalt renter vedr. vandafgift, efter klage er disse refunderetfra Told & Skat, med 25.000,- kr.
 • Kassekreditten er fuldt udnyttet, godt og vel.
 • Alle sponsorer er faktureret.
 • Kreditforeningslånet er omlagt, hvilket har givet en besparelse årligt på 55.000,- kr. i rente + likvider på 35.000,- kr.

Investeringer:

 • Fairwayklipper er leaset, og der er lejet/købt en ny greenklipper.
 • Der købes ny buggy til klubben.
 • Der skal sandsynligvis investeres i ny boldopsamler, da den nuværende ikke kan repareres mere.

”Åbent Hus” søndag, vejret ser ok ud håb om godt fremmøde.

Åbningsturnering d. 22. april, ved Dansommer.

Øl- og regelaften d. 2. maj, i omvendt rækkefølge, først regler så øl…

Hammel Golf Klub har Ecco Tour i uge 24, der er derfor indgået aftale om billig greenfee til Hammelspillere i denne uge.

Der har i år været medlemsfremgang.

Baneudvalg: (Jørgen Jørgensen)

 • Mange af de mål de er sat for foråret er nået.
 • Nye teesteder åbner til Åbningsturneringen.
 • Klipning af fairway og semirough vil blive som i 2011, Rough vil derfor være ca. 5 cm, samme højde som semien, altså kun en længde. Hermed gøres banen hurtigere at spille, da bolden er lettere at finde.
 • 5 Bunkers er renoveret, og yderligere 5 renoveres til efterår/vinter.
 • Naurtræer er plantet mellem 9 og 11.
 • 3 stk. egetræer er plantet i dog leg på hul 13.
 • Klokken på hul 2. vurderes til efteråret om denne bruges.
 • Opfordring til at pindplaceringer lige kikkes efter, så der ikke er placeringer der er helt umulige.
 • Der laves skilte til borde på hul 11, vedr. regler om afbrudt spil.
 • Ønsker til Ryttergården: Ny vaskeplads, har søgt kommunen har dog ikke hørt noget. Ny materialeplads, med fast bund dog ingen økonomi til dette endnu.
 • Greenkeeper, ønsker besked om hvilke aktiviteter ”klub i klub” påtænker, så deres arbejde kan tilrettelægges efter disse.
 • Greenkeeperpersonale: Flemming + 2 elever + 1. flexjobber pr. 1. maj.
 • Arbejdsdag for medlemmer arrangeres sidst på året.

Sponsorer: (Schütt)

 • Ca. 50 sponsorer med i alt 165.000,- kr.
 • Arbejdet med sponsorer til Pro/am er i gang.
 • Ebeltoft Firma Idræt, her er der et samarbejde i gang. EFFI har ved min. 20 deltager fået 4 fredage i maj med tider fra 16 til 18 med træning og spil. Håber på medlemstilgang herigennem.
 • Der er sendt tilbud ud til de andre klubber om greenfee + morgenmad + 3. stk. smørrebrød efter runden til en pris af 300,- kr. Dette kræver dog minimum 20 deltager.
 • I efteråret vil der blive arrangeret aften med mentaltræner.
 • Der blev efterlyst sponsorpleje…

Juniorudvalg: (Allan)

 • Golf i skolen i samarbejde med DGU. Kunne give en mulig tilgang af juniorer til klubben.

Turneringsudv.:

 • Turneringudvalget består foreløbig af Allan og Annette.
 • Der sendes mail ud til de firmaer/hold der deltog sidste års Pro-Am + evt. nye der kunne have interesse, Erik + Annette sørger for dette fredag.
 • Orientering om at Sæby evt. også har pro/am d. 7. sept.. Arild vil kontakte klubben om en evt. anden dato.
 • Klubmesterskaber er i år lagt i weekenden d. 29 og 30 sept.

Hcp. Udv: Ingen tilstede..

Ordensudvalg:

 • Medlemmerne bør respektere når der er truffet en afgørelse, her tænkes på spil til vintergreens/ sommergrens og rimfrost.
 • Der skal ses på karantæneregler ved udeblivelse fra turnering , når dette sker uden afbud.

Husudvalg: (Kresten)

 • Ny i dette udvalg er Kurt Jensen
 • Som hjælp ved/i huset, forespurgte Kresten på 3 mand fra hver ”klub i klub” til en løbende arbejdsplan/ arbejdsproces.
 • Erik har plan over hvem der boldopsamler i hvilke uger.
 • Der er ønske om større kaffemaskine, økonomien er dog ikke på plads endnu.
 • Der vil blive lavet koder til alle der skal have adgang til aflåste rum. Nøgler der er udleveret er ikke aktuelle mere. Koden bliver personlig.
 • MD- Golf Road show, med Fitting og køb/ salg af jern og køller. Nærmere dato oplyses senere.

Kommunikation/Web: ingen tilstede.

Klub i klubben:

 • Ved banelukning, skal dette ske minimum en måned før på golf Box, af hensyn til greenfeespillere.
 • Banelukning skal ske minimum 14 dage før på tavlen.
 • Der er mulighed for op til to banelukninger pr. klub i klubben.
 • Ingen banelukninger i juni, juli og august.
 • De nye hcp. Regler gennemgås d. 2 maj.
 • Torsdagsherre starter d. 12 april, der er ingen venskabsturneringer i Ebeltoft med deraf følgende banelukning i 2012.
 • Ilse og Johs. Starter Kaninklubben op, men ønsker efter opstarten at stoppe i udvalget. Der kommer ingen nye medlemmer, der er stadig kun de ”gamle”. Der opfordres til et bindeled mellem kaninklubben og begynderudvalget.

Evt.

 • Printeren er i stykker, Jørgen Fink kikker efter en ny.
 • Flydende hcp. I turneringer fremover. Ved 80 tilmeldte vil der være ABC og D med 20 i hver række.

 

 

 


KLUBSPONSORER
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap