Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 13. marts 2012 kl. 08.30

 

 

                     

Til stede:      Flemming Thorup, Torben Therkelsen, Jørgen Fink, Gerda Nielsen, Ole Østergård, Jørgen S. Jørgensen

Personale:   

Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Afviklet som planlagt.

                      Medarbejdersamtaler. Udføres snarest.

Maskiner:

Aktuel stand: Rendegraver er ved at være slidt op, vi overvejer en minigraver som afløser, da den kan bruges i forbindelse med renovering af banen, og vi derved kan slippe for lejeudgift til en sådan.

                      Nyanskaffelser 2012 / 2013: Ny fairwayklipper og greenklipper leveres i april.

Ryttergården

                      Vaskeplads, status: Ansøgning er sendt til kommunen.

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejderforhold: vi følger handlingsplanen.

Arbejdstilsyn: udsugning er etableret, men problemer med sugekraften, der indkøbes en større motor.

EL forbrug meget højt. Det er primært varmeforbrug i uisolerede rum, vi forsøger med en central styring, bla. nedlukning i weekenderne.

Banen / Drivingrange / Par 3

Aktuel stand. Det ser ud til at banen har klaret vinteren godt, man kan virkelig se at brugen af måtter på fairway har stor effekt, det vil vi alle få glæde af senere.

Vi har fældet meget rundt om på banen for at få åbnet for bedre udsyn, og fremme spillehastigheden.( søgetiden skulle gerne blive kortere.)

Vinterbanen?  Vi vil forsøge at finde en bedre placering til 3. green, evt. vende hullet! Der er ønske om at 15. green kommer ned på det lille plateau igen, det kræver en forbedring af plateauet.

Vandingsanlæg. Vi vil gerne forbedre anlægget med en ny hovedledning for at få mere tryk og dermed en bedre vanding. Men det er jo et spørgsmål om økonomi.

                      Stier: En del stier vil blive forbedret med ny belægning i løbet af foråret.

Bunkers: Vi færdiggør de bunkers vi er begyndt på inden sæsonstart.

Banejusteringer. Er den nye klokke på hul 2 opsat det rigtige sted? Vi lader den stå sæsonen over og tager stilling til efteråret.

Baneudviklingsplanen: Vi fortsætter med udviklingen i den udstrækning der er økonomi til det.

Driving range: der indkøbes et par nye måtter? Boldopsamler: den gamle bil kan ikke mere! Vi forsøger i første omgang med en traktor.

Par 3 banen: Bedre skiltning til banen og på banen ( bestyrelsen ).

Målsætning for banen, Standard og pleje.

Forslag fra medlemmer: Hvad gør vi ved skrænten ved 15. green?

Det vil blive en del af udviklingsplanen, at den skal afrundes, overskudsjorden kan bruges til udvidelse af plateauet til vintergreen. Indtil det udføres vil vi forsøge at holde skrænten klippet v.h.a. buskrydder.

Evt. beplantning mellem 9. og 11. green?

God ide´ der vil give en baggrund for begge greens. FT vil finde egnede planter.

 

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskiftet? Det er nu klar til tinglysning.

Budget opfølgning

                      Vi holder os tæt på budgettet.

Info fra greenkeeperen

 

Info fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at sommergreens er åbne i weekends fra den 10. marts. Dette er dog ikke sket med greenkeeperens godkendelse.

 

 

Næste møde.                      Tirsdag den 10. april kl. 08.30.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap