Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  13. marts 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt og Jørgen Fink, Henrik Krogh og Poul Svendsen.

Afbud:               Annette Kambeck 

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 14/2-2012.                   Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 29/2-2012                                                                                                  Jørgen

Træk på Kassekredit pt.                                                                                                 Erik

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik                     

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).

                     Køb af nye maskiner                                                                                                        Torben

                     Mageskifte                                                                                                                          Torben

                     Hjemmesiden                                                                                                                                                 Alle

                     Golfens dag/Projekt 100 nye medlemmer - planlægning                                Alle

                     Par 3 bane og udstyr

                     Regelaften og ølsmagning 2. maj                                                                               Alle                    

                     Tilbud til andre klubber på hjemmesiden samt sendt på mail                        Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             Herunder besættelse af udvalg/ændringer

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             Erfa møde Hammel

             Skrift til omdeling med Nybolig

             Ajourføring af vedtægter og betalingsregulativ på papir med underskrift

             DGU- og NGU-introduktionskort

             Udvalgsmøde 11. april 2012

             Ebeltoft Folketidende - artikel

            

 

Ad.1:

Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Erik kontakter TV2 jf. sidste ref.

 

Ad.2:

Både klubhus og Ryttergården bruger meget strøm, årsag undersøges pt.

29/2-12 viser træk på kassekredit -731.118 kr. I forhold til likviditetsbudget er det lidt bedre, men i forhold

 

til sidste sæson er det lidt dårligere.

Fortsat behov for omtanke og stram likviditetsstyring.

Der er meget få restancer, og der følges fortsat op på disse.

Erik sender tilbud til passive medlemmer om overgang til Flex-medlemmer.

 

Ad.3:

Der arrangeres regelaften m. ølsmagning d. 2. maj kl. 19.00. Henrik laver opslag m. tilmelding og indlæg til hjemmesiden. Under regler foreslås gennemgang af dropregler, lokale regler, etikette og nye hcp. regler pr. 1.7.12.

Til par 3 banen laves nogle pencilbags m. køller som prøvemedlemmer kan låne, ligesom de kan udlejes til Par 3 bane. I shoppen forefindes nogle hele golfsæt der kan lejes af DGU spillere til 100 kr.

Skomø kontaktes af Flemming Schütt så der kan laves skiltning til Driving Range og Par 3 bane. Ligesom der ønskes skilte på Par 3 bane med afstandsmarkering i målet 20 x 40. Kresten laver stander til disse.

Henrik laver annonce om tilbud til andre klubber, hvor bane kan besøges af deres klubber for 300 kr. incl. smørrebrød og kaffe ved min. 20 deltagere.

 

Ad.4:

 

Der er indkaldt til udvalgsmøde den 11. april kl. 19.00

 

Medlemmer af diverse udvalg blev gennemgået. Klaus Sunesen udtræder af hcp. udvalg. Kresten spørger John Brendgaard om han vil indtræder i hcp.- og regeludvalg.

 

Begynderudvalg:

Poul skriver brev til tidligere prøvemedlemmer med tilbud medlemskab. Henrik udarbejder annonce til Ebeltoft Folketidende, Grenå bladet og evt. Adresseavisen. Flemming forhandler med Føtex om fællesannonce og evt. deltagelse på dagen, idet Dansk Supermarked er medsponsor på Golfens dag.

Poul sætter plakater op i Ebeltoft og omegn.

Eventuelt kontaktes Sparekassen Kronjylland og Antenneforening for annoncering i form af TV spot.

Henrik laver opslag i klubhuset hvor der søges 3-4 hjælpere til dagen, primært til klubhuset.

Prøvemedlemmer skal hurtigst muligt igennem kurset, så de kan komme på den store bane i prøveperioden.

Prøvemedlemmer starter op den 18. april kl. 18 - 21.

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

 

Husudvalg:

 

I uge 14 starter baneservice med banekontrol og opsamling af bolde. Der efterspørges Dress Code, Henrik opsætter Dress Code i klubhuset, som baneservice kan henholde sig til, dog "med sund fornuft".

Der planlægges en oprydningsdag den 7. april.

 

Baneudvalg:

 

Pt. er der oprydning af grene og bunkers gøres færdige. Der skal evt. beplantes mellem greens på hul 9 og 11.

Der er søgt om vaskeplads på Ryttergården, men der er ikke kommet svar.

Det undersøges om der kan købes en "gammel" bil til boldopsamling på Driving Range. Nuværende fungerer dog endnu, trods svigtende bremser.

Sommergreens er blevet åbnet i weekenderne, åbning alle dage afventer indtil videre. Om og hvordan sommergreens skal holdes åben næste vinter, skal drøftes efter sommerferien mellem bestyrelsen baneudvalget.

 

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg: På golfens dag starter junior kl. 12.00. Invitation sendes til skolernes 5. og 6. klasser. Formen herfor overvejes. Den 18. april er der tilmeldt 18 lærere fra skolerne til "golf for skoler", arrangementet finder sted kl. 15-18.

Der arbejdes på samarbejde med norsk klub og Lübker i forbindelse med at Jens Svendsen har fået job i norge.

 

Webmaster:

Jørgen Fink og Henrik sørger for rettelser og tilføjelse på hjemmesiden ud fra punkter gennemgået på mødet. Samtidig opfordres bestyrelse samt golfklubbens medlemmer til at komme med input til nyheder, opdateringer mv.

Der har været en fejl - kompatilitetsvisning - som nu er rettet, og alle gæster kan nu anvende menupunkter.

Golfhæfte og Teetime indsættes på forsiden af hjemmeside.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Sponsoraftaler er ved at være klar, og Flemming sender besked endelig besked til Webmaster når endelig liste foreligger.

Der laves eventuelt samarbejde med Ebeltoft Apotek samt vin og ost til efteråret.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Der har været ERFA møde i Hammel, hvor referat er rundsendt.

Hammel Golf Club er vært ved Ecco tour i uge 24 og havde spurgt om der kunne laves særlig aftale om greenfee til deres medlemmer i den uge. Beslutningen blev at tilbyde medlemmer af Hammel Golf Club, at spille i Ebeltoft Golf Club i uge 24 for 100 kr.

Torben Therkelsen har kontaktet Ebeltoft Folketidende om artikel med livet i en golfklub, herunder interview med Peter Rasmussen og Ole Leth. Henrik forwarder lille skrivelse om gennemsnitsalder, ture, klubber i klubben, det sociale, klubaftner mv.

 

 

Der er kommet forslag om at søge fond om ny boldmaskine til Driving Range. Dette overvejes, dog først i forlængelse af forsøgsordning med frie bolde, som er aftalt i 2012.

Erik sørger for at der kommer en logbog i alle Buggy som udlejes.

Det er besluttet at der ikke skal sælges tøj i Proshop, men kun nødvendigt udstyr som handsker, bolde mv.

Henrik er igang med at lave folder der skal runddeles sammen med Nybolig avis. I folderen kommer der en værdikupon med 50 kr. rabat på greenfee. Folderen skal trykkes i 10.000 eksemplarer og udarbejdes derfor i samarbejde med Gustav og Hund.

Flemming Schütt har kontakt til mentaltræner, som evt. vil holde foredrag i klubben senere på året.

Aftaler med andre klubber om rabat på greenfee er ved at være helt på plads. Henrik og Kresten kontakter disse klubber med tilbud om bytte af greenfee billetter.

Vedtægter og betalingsregulativ for 2012 er underskrevet af bestyrelsen og forefindes i sekretariatet.

Erik bestiller NGU og DGU kort, herunder DGU kort til formand for baneudvalget.

Der er tidligere indkøbt Holmegaard glas til turneringer, som ikke anvendes mere. Det er besluttet at sælge disse til medlemmer for 100 kr./stk. Kan købes i shoppen så længe lager haves.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap