Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  14. februar 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt og Annette Kambeck  og Poul Svendsen.

Afbud:               Jørgen Fink og Henrik Krogh

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5/1-2012.                     Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab for de første måneder                                                                               Jørgen

Træk på Kassekredit pt. samt likviditet 1/5-2012                                                 Erik

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik                     

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).

                     Køb af nye maskiner                                                                                                        Torben

                     Mageskifte                                                                                                                          Torben

                     Hjemmesiden                                                                                                                                                 Alle

                     Projekt 100 nye medlemmer                                                                                                                    Alle

                     Par 3 bane og udstyr                                                                                                        Alle                    

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             Repræsentantskabsmøde DGU?

             ERFA møde

             Skrift til omdeling med Nybolig

             Ajourføring af vedtægter og betalingsregulativ

             Regelaften og ølsmagning ult. marts eller primo april?

            

 

Ad.1:

Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Torben orienterede om at vi har fået tilladelse til at overtrække vores kassekredit.

 

Ad.3:

Finansiering af ny fairwayklipper er på plads ved at der oprettes leasingkontrakt til ca. kr. 7.000 – 8.000 pr. md., som modregnes i eksisterende betaling for maskinlån.

Der indgås lejekontakt på ny greenklipper for kr. 34.000 indtil køb d. 1/8  2013. 

Det blev besluttet at fakturere sponsorer d.31/3 2012 således at betaling for sponsorater er betalt ultimo april. Der kan umiddelbart faktureres for ca. kr. 135.000 (ex. moms) og der mangler pt. ca. kr. 30.000 til endelig godkendelse fra sponsorer. Mikkel Hybel fra Molslinien kontaktes for evt. aftale om nyt sponsorat.

 

Mageskiftet er klar til tinglysning. Referat underskrevet fra generalforsamling mv.

 

Hjemmesiden skal ajourføres med billede og tlf. nr. efter valg af Annette Kambeck som ny suppleant. Vedtægter og betalingsregulativ skal opdateres.

Projekt 100 nye medlemmer er stadig et mål i sæson 2012.

Der skal forfattes en artikel til Ebeltoft Folketidende om hvad det vil sige at være medlem af en golfclub.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Dansk Supermarked er sponsor på golfens dag og åbent hus arrangement d. 15 april og Flemming kontakter Erling Olesen fra Føtex for nærmere aftale om evt. reklametiltag.

Juniorafdelingen sender invitation ud til 5 – 6 skoler i Syddjurs kommune og kontakter klasselærerne på skolerne med program og får tilmelding herfra.

Nye medlemmer der indmelder sig på golfens dag skal ikke betale indskud i klubben.

Der oprettes nye prøvehold i april - voksne skal betale kr. 1000 og unge kr. 500 for kurset.

Hvis et seniorprøvemedlem ønsker at indmelde sig skal det koste kr. 2600 i alt for resten af regnskabsåret til 31. okt. Beløbet er incl. prøvemedlemsgebyr. Golfens dag drøftes/planlægges på næste bestyrelsesmøde.

Der udarbejdes skrift til omdeling i samarbejde med Nybolig (Henrik).

Juniorudvalg:

Arild laver screening af de helt unge juniorspillere under 10 år for at se om de er klar til 18- huls banen.

 

Turneringsudvalg:

Annette tager sig af turneringsudvalget og ProAm-turnering i september.

 

Husudvalg:

Ryttergården – veluxvindue er i stykker i gavl – Flemming orienteres.

Vedr. klubhuset – Hjælpere søges til vedligeholdelse af udendørsarealer. Der sal indkøbes ny måtte til udendørs vindfang. Gitte skal have nyt ergonomisk rengøringsudstyr for at lette hendes arbejde – Annette sørger for indkøb. Der skal ryddes grundigt op overalt i klubhus, fyrrum, redskabsrum og udstyrsrum samt på flisearealerne.

 

Baneudvalg:

Par 3 banen gøres klar til sæsonen og prisen for at benytte par 3 bane og drivingrange er sat til kr. 50,00. Der er gratis bolde til alle.

 

PRO-AM

 

Webmaster:

Der oprettes et IT – udvalg under Jørgen og Henrik med mulig deltagelse af Kim D. Jensen , Rene Rosenkvist m.fl. Der skal opdateres med nye billeder af banen, samt øvrigt oplæg herunder tilbud golfklubber om banebesøg.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

TV2 kontaktes for at undersøge mulighed for indslag i regionalprogram i marts måned.

Erik ringer til Peter fra TV 2.

Flemming har senere lavet aftale med vores ældste medlem – dyrlægen på 92 år – om evt. at stille op til et interview.

Det undersøges om vi kan sælge reklamer til par 3 bane samt drivingrange. Flemming, Ingvard og Aage er på

 

sagen.

 

Ad.5:

Der indgås evt. aftale om salg af udstyr med ”Golfnetwork Danmark” som kommer 3 gange med deres roadshow og diverse tilbud med mål af golfudstyr til medlemmerne – se vedhæftede program med datoer mv. som er aftalt med Kristen.

Ingvard tager til golfmesse i Herning og deltager i TeeTimes orienteringsmøde vedr. administration af ny rabataftale med halv greenfee for medlemmer.

Flemming har lavet aftale med Dansk Firmasport Idræt der laver et golfkursus for virksomheder i Ebeltoftområdet der skal køre over 4 gange til kr. 250,00 pr. person. Der skal være minimum 20 deltagere og kurset skal om muligt ligge på fredage med undervisning af Arild.

 

Ad.6:

Der laves en regelaften for medlemmer d. 24 april eller 2 maj med Finn Rasmussen og John Brændgaard som undervisere. Der arrangeres ølsmagning og oste/pølsebord samme aften.

Sagen om opstilling af mobilmast fra TDC er ikke afgjort endnu så vi afventer sagen.

Torben laver ansøgning til NordeaFonden om midler til ny elbuggi.

Vi deltager ikke i DGU’s repræsentantskabsmøde.

Erik undersøger hos Golfbox hvordan medlemstal gøres op hos dem.

Torben tager kontakt til Ebeltoft Folketidende angående artikel om livet i en golfklub samt interview med Peter Rasmussen 92 år, og Ole Leth 84 år.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap