Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  5. januar 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh,  Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt , Jørgen Fink og Kent Haumann

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 13/12- 2011.                Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab for de første måneder                                                                               Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik

Årsregnskab                                                                                                                        Jørgen/torben

Generalforsamling                                                                                                           Alle                    

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                      

                     Ingen emner til dette møde                                                                                        

 1.              Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                                       Alle

             Udsættes til næste møde

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

 

Ad.1:

Referat godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

 

Ad.2:

Som følge af det gode vejr, er visse istandsættelser rykket frem og der har været udgifter hertil som først var budgetteret senere.

Faldende medlemstal påvirker økonomien i klubben, og det påvirker naturligvis kassekreditten at der mangler kontingentindtægter.

Det overvejes derfor om der kan ændres i banklån og realkreditlån, så klubben derved kan få lidt luft i økonomien. Under alle omstændigheder er der behov for stram likviditetsstyring.

Restancer er "nede" på ca. 14.000 kr.

 

Fra 1. november 2012 vil opkrævninger som ikke er tilmeldt Pbs blive pålagt gebyr på 50 kr., idet disse medfører ekstra omkostninger for klubben. Der orienteres herom, så medlemmer kan nå at tilmelde til Pbs i forbindelse med opkrævning den 1. maj 2012.

 

Der er i skrivende stund ikke kommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne, deadline herfor er den 7. januar. Generalforsamlingen er planlagt og Advokat Brandt-Madsen vil igen være ordstyrer.

 

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

EGC deltager den 5. februar 2012 i arrangementet Ebeltoft i bevægelse. Henrik Krogh sørger for at diverse formularer er klar til dagen.

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Turneringsprogram næsten klar. Der kommer mange holdmatcher i 2012. Derfor overvejes det om matcher fremover kan tildeles, så matchsponsor ikke står med dette valg.

Samtidig er det besluttet - bl.a. for at tiltrække gæstespillere - at medlemmer kan medtage en gæst til klubmatcher til en pris på 100 kr., som dækker matchfee og greenfee.

 

Husudvalg:

Prisen for 40cl. øl bliver 20 kr. i 2012.

 

Baneudvalg:

 

PRO-AM

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Flexmedlemmer hos EGC får også 20% på greenfee i Ebeltoft i 2012, hvorefter denne rabat forventes at bortfalde.

Erfamøde for bestyrelsesmedlemmer sammen med øvrige klubber finder sted 30. januar 2012.

Bestyrelsesmøder finder i 2012 sted den anden tirsdag i hver måned.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap