Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 12. december 2011 kl. 15.30

 

 Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen, J.S. Jørgensen, Palle Lumby, Jørgen Fink

Personale:   

Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Ferie og afspadsering afvikles i løbet af dec. Jan. og feb.
Miljø årsmøde afholdt den 23. nov. med deltagelse af alle ansatte plus Torben og Jørgen. 
Medarbejdersamtaler: FT foretager samtaler i dec.

Maskiner:

                      Aktuel stand OK
                     Nyanskaffelser 2012 – Der er lavet foreløbig ordrebekræftelse på køb af fairwayklipper og leje af greenklipper, ordrebekræftelsen skal afgives, når banken har givet grønt lys.

Ryttergården

Vaskeplads endelig placering og ansøgning: Tegninger afleveret til Ole Vognstrup, der sender ansøgningen til Syddjurs kommune.
APV – handlingsplan: Forbedringer af medarbejderforhold er i gang.
Etablering af udsugning i maskinhallen er ved at blive udført.

Banen / Drivingrange / Par 3

Aktuel stand: Fin for årstiden. Vi håber vi har fået bugt med sneskimmelen, og håber det holder vinteren over.
Vinterbanen: 13. green skal flyttes frem foran greenbunkeren. 3. rød vinterteested flyttes hen foran rød teested. Vinterteestederne er gået efter og udbedret. Nogle måtter er slidte, der er indkøbt nogle nye.
Vandingsanlæg: Er gjort vinterklar, tømt for vand.
Stier: Vil blive renoveret i foråret.

                            Baneudviklingsplanen: Bunkers renoveres som planlagt.
                            Forbedring af dræn på 15. fairway. Bliver forsøgt i foråret.
                            Målsætning for banen, Standard og pleje.
                           Medlemsarbejdsdag: Der mødte ca. 15 medlemmer op. Der blev udført et rigtig godt stykke arbejde, der blev fældet det vi havde planlagt og lidt til.
                          Der er opsat en klokke på hul 2.

                       Evt.               Efter at Palle er udtrådt af udvalget, har vi vedtaget at udvalget fremover består at 6 medlemmer.

 

                      Vi vil gerne hermed takke Palle for hans indsats i baneudvalget.

 

Næste møde.                      12. marts 2012

 

 

P.S.               Baneudvalget vil gerne takke de ca. 15 medlemmer, der den 12. nov. mødte op og gjorde en kæmpe indsats med fældning og opstamning af træer og buske. Det blev et meget flot resultat, som vi alle får glæde af.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap