Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Generalforsamling

Ebeltoft Golf Club

 

 Ebeltoft december 2011

 

 

 

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling Mandag d. 16 januar  2012 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Galgebakken 14, 8400  Ebeltoft.

  

Dagsorden:

 

1.                1. Valg af dirigent

2.                2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.                3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.                4. Forelæggelse af budget

5.                5. Godkendelse af Betalingsregulativ

6.                6. Indkomne forslag              

7.                7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.                8. Valg af revisor

9.                9. Eventuelt

 

Vedr. punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7 januar 2012

 

Vedr. punkt 7:

På valg er Kresten Riis Jensen og Henrik Krogh. Begge modtager gerne genvalg.

 

Derudover skal vælges ny suppleant.

 

Indkaldelse samt revideret regnskab og budget for det kommende år er tilgængelig på klubbens hjemmeside og på respektive opslagstavler i klubben, samt kan eventuelt rekvireres ved at sende en mail til klubbens manager .

 

Stemmeret i henhold til vedtægterne.

 

Med venlig hilsen

 

Ebeltoft Golf Club

Bestyrelsen

 

Årsrapport 2010-2011 pdf format

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap