Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  8. november 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh,  Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt og Kent Haumann

Afbud:               Poul Svendsen og Jørgen Fink

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 11/10 2011.                 Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Årsregnskab – draft                                                                                                         Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik

Budget 2011/2012                                                                                                             Alle                    

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                      

                     Ingen emner til dette møde                                                                                        

 1.              Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                                       Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             a. Generalforsamling

 

Ad.1:

 

Referat godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

 

Da det er forbundet med ekstra omkostninger at sende kontingentopkrævninger uden om Pbs, pålægges fra næste sæson gebyr på 50 kr. til disse.

 

Der forventes pt. et overskud for indeværende sæson.(på (147.000 kr.) Revisionen er pt ved at gennemgå regnskabet.( Få poster i regnskab mangler at blive taget stilling til, hvilket kan rykke resultatet en smule.)

 

Af betalingsregulativ som er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, fremgår at udmeldelse samt nedgradering af medlemskategori skal ske inden 30.september for det kommende regnskabsår startende 1.november. Bestemmelserne i betalingsregulativet skal overholdes.

 

Enkelte nye medlemmer har misforstået at kontingentåret er 1.11 – 31.10. Præciseres bedre fremover.

 

Budget for 2012 sæson er udarbejdet og viser et forventet overskud på 10.000 kr.

 

 

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg: Golfens dag bliver 15. april 2012.

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg: Turneringsprogram for 2012 er ved at være klar og matchsponsor spørges (præsenteres på generalforsamling). I 2012 bliver matcher med flydende rækker, så det sikres at der er lige mange deltagere i hver række. Der sendes endvidere tilmelding til Regionsgolf i 2012.

 

Husudvalg: Der laves en ny masterkode, så koder kan ændres på udvalgte steder. (der er for mange der kender gamle kode). Der udleveres fremover notits sammen med kode, hvor det fremgår at koden er udelukkende til personlig brug og ikke må overdrages. Der planlægges en arbejdsdag med få projekter. Kresten Riis-Jensen inviterer særligt udvalgte.

 

Ny kompresser er indkøbt.

 

Baneudvalg: Sommergreens lukkes ned 19.12 – 5.2 , derefter bestemmer vejret hvornår åbning finder sted igen. Buggy forbydes fra 1.12 og der skal anvendes måtter på fairways og anvendes vinter teesteder også fra 1.12.

 

Der holdes arbejdsmiljødag for ansatte den 23.11 med APV. Torben Therkeldsen og Jørgen S. Jørgensen deltager.

 

PRO-AM

 

Webmaster: 2012 satser er anført på hjemmeside og ny greenfee priser mv. Korrektur læses så det sikres at der er rettet alle steder.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg: Henrik Krogh laver forslag til mail til klubber om klubdage jf. sidste referat. Det skal markedsføres bedre i sponsoraftale at der fra klubbens hjemmeside er link til sponsor.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Det publiceres på hjemmeside, at John Brændgaard – sammen med Finn Rasmussen – er klubbens regeldommer.

 

EGC er publiceret på Tee-times hjemmeside med tekst og billeder fremsendt af klubben.

 

Der laves nye skilte til Par 3 bane. Kresten Riis-Jensen står for dette.

 

Det blev besluttet at der i forhallen laves et bedre bord og anvisning til greenfee spillere. Erik Smedegaard koordinerer ændringen.

 

Til generalforsamlingen i januar sættes indkaldelse og årsregnskab på hjemmesiden. Der sendes endvidere indkaldelse via golfbox, hvor det noteres at regnskab forefindes på hjemmesiden. Endvidere indrykkes indkaldelse i Ebeltoft Folketidende.

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap