Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 7. november 2011 kl. 15.30

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen, J.S. Jørgensen, Palle Lumby

 

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Afvikles planmæssigt.

                      Miljø årsmøde: Afholdes d. 23. nov. med deltagelse af alle medarbejdere.

Maskiner:

                      Aktuel stand:  Er at gøre nogle af maskinerne vinterklar.

                      Nyanskaffelser 2012 – Tilbud fra 3 leverandører, kun et er interessant.

Ryttergården

Materialeplads og vaskeplads endelig placering og ansøgning. Vognstrup er behjælpelig med ansøgning og godkendelse. Der skal laves skitsetegning.

                      APV – handlingsplan, forbedringer af medarbejder forhold. Foregår efter planen.

Etablering af udsugningsanlæg foregår som planlagt, bl.a. med hjælp fra konsulent, fra Miljøcenter, der efterfølgende skal godkende anlægget.

Banen / Drivingrange / Par 3

Banen ser stadig fin ud, men der er konstateret angreb af ”sneskimmel” på greens, der er sprøjtet første gang, vi håber at vi kan stoppe angrebet. Det er nu som altid meget vigtigt at rette nedslagsmærker på greens – ikke kun dine egne!!!

                      Vandingsanlæg: Der indhentes tilbud på fornyelse af en del af hovedledningen.  

                      Skilte på banen. Teesteder, vejviserskilte. Vi vil gennemgå behovet for nye skilte.

Banejusteringer: Udføres når der er tid.

Baneudviklingsplanen: Vi begynder på renovering af bunkers i uge 45.

Forbedring af dræn på 15. fairway. I første omgang bedre afløb for overfladevand i de 2 områder hvor der står vand.

Målsætning for banen, Standard og pleje.

Medlemsarbejdsdag på banen – Den 12. nov. Program - Fældning af div. træer på banen. Ved hul 2, hul 3, hul 9, hul 11, hul 12, + div. mindre steder.

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      Status på mageskift? Intet nyt.

Budget opfølgning

Budget 2012Godkendt af bestyrelsen med få justeringer.

 

Spil på banen i vinter:

                      Fra 1. december:               Skal der bruges måtter på fairway.

                                                                 Vinterteesteder skal bruges

                                                                 Brug af buggies forbudt. (der kan søges dispensation)

                                                                 Det er forbudt at spille på frosne og rimbelagte greens.

 

                      Fra 19. december til 5. februar er greens lukkede, der skal spilles til vintergreens.

                      Ud over denne periode er greens åbne hele ugen, hvis vejret tillader det.

                      Greenkeeperen vil på hverdage afgøre om der kan spilles på greens.

                      Dette markeres med rødt eller gult flag ved klubhuset.

 

Evt.               Palle Lumby udtræder efter eget ønske af udvalget pr. 31.dec.

 

Næste møde.                      12. december kl. 15.30


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap