Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  12. oktober 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh,  Jørgen Fink, Allan Steen, Erik    Smedegaard, Flemming Schütt og Poul Svendsen

Afbud:               Kent Haumann

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 13/9 2011.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab for de første 11 måneder.                                                        Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                        Erik

Medlemsstatus - nye skema                                                                     Erik

Restancer                                                                                               Erik

Budget 2011/2012                                                                                  Alle                    

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                      

                     Ingen emner til dette møde                                                                                        

 1.              Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                               Alle

Pro-Am endeligt regnskab                                                                       Torben

 1.              Bordet rundt.                                                                                          Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                Alle

             a. Golfhæftet

             b. Tee-time

             c. Arbejdsdag 29. okt.

 

Ad.1:

Brevet om kontingentforhøjelser til juniorer er sendt ud. Henrik arbejder videre med kørevejledning for Buggy. Mht. fusionshold (elite) mellem Grenå og Ebeltoft, får EGC ingen udgifter i den forbindelse. Referat fra 13/9-2011 blev herefter godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Alle sponsorer har betalt, undtagen en. Jørgen Fink og Erik Smedegaard gennemgår medlemsrestancer. Der skal udarbejdes et bedre system til styring og kontrol med medlemstilgang/afgang og intern flytning.

Træk på kassekredit er på mødedato 902.480 kr., hvilket er 153.000 kr. bedre end budget. Alligevel skal likviditet køre stramt, idet der kommer en del udgifter til maskiner i næste sæson.

OK aftalen skal markedsføres lidt bedre, idet dette kan skaffe yderligere indtægter til klubben.

Budget for næste sæson er udarbejdet.

Betaling og vilkår for leje af lockerrum skal skrives ind i betalingsregulativ - betaling helårligt forud, og man binder sig for et år. Derudover er der ledige lockerrum, hvilket skal markedsføres.

Medlemsstatus er 607 medlemmer, heraf 592 aktive og heraf 433 seniorer.

Det er besluttet at greenfee billetter fremover er gyldige i kalenderåret. Fra 2012 sæson kan gamle billetter ikke benyttes, dog kan sponsorer konvertere ikke benyttede billetter til nyt år ved henvendelse i shoppen. Nye greenfee billetter udarbejdes og påføres med gyldighedsår.

 

Greenfee forhøjes i 2012 (fra 1.11.2011) til 300 kr. (vintergreens halv pris), samtidig skal alle flexmedlemmer fremover betale fuld greenfee ved benyttelse af banen. Leje af Buggy hæves til 250 kr. og 10-turs kort til Buggy hæves til 1.500 kr. De ny satser offentliggøres på hjemmeside og ved opslag den 1.11.2011.

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg: I 2012 skal invitationer til sponsormatch sendes ud lidt før. Matchfee fastholdes i næste sæson på 50 kr.

 

Husudvalg: Ølanlæg lukkes for vinteren efter Æblematchen og åbnes igen til april. Indtil da, kan der naturligvis købes øl/vand i automaten. Der vil i næste sæson blive reguleret i pris og mængde i ølanlæg.

 

Baneudvalg: Der er en hovedvandledning synlig på nedgangen v. hul 15, som skal dækkes til.

 

PRO-AM

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg: Der er stort set fuldt tegnet til medlemsarrangement med Walther og Bravotours den 25. oktober, oven i købet udvidet fra 75 til 90 pladser. Det forsøges om sponsorat af scorekort kan forhøjes, så EGC ikke selv har udgifter hertil.

 

Ad.5:

Det overvejes at markedsføre mad og match, og sende invitationer (mail) til firmaer, andre klubber mv., hvor det tilbydes at ved et vist antal gæster kan der spilles og spises (morgenmad og frokost) for f.eks. 350 kr.

Der er kommet en henvendelse fra John Brændgaard, som tilbyder at være klubdommer og regelunderviser, hvilket klubben takker ja til.

Erik Smedegaard skriver til DGU (Mikkel Øhrgaard) og spørger om han kan komme til møde i Ebeltoft for drøftelse af indsatsområder for at skaffe og holde på nye medlemmer.

 

Ad.6:

EGC tilslutter sig golfhæfte i næste sæson samt Tee-time. Henrik Krogh sender billeder og banebeskrivelse til Tee-time.

 

Der var forslag om afholdelse af loppemarked, hviket der ikke var stemning for.

Der indkøbes en ny pc til proshoppen efter den 31. oktober. Jørgen Fink sørger for dette.

 

Flex medlemmer er ikke nævnt i vedtægterne. Jørgen Fink ser på dette.

Baneudvalget holder arbejdsdag, som dog er ændret til den 12. november 2011.

Det overvejes om der skal betales 50 kr. for benyttelse af Par banen incl. leje af udstyr (det er pt. gratis).

Der vil i 2012 fortsat være mulighed for Pay&Play om fredagen.

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap