Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


REFERAR FRA MØDE MELLEM UDVALG OG KLUBBER I KLUBBEN DEN 3.OKT. 2011

 

 1. Orientering om den økonomiske situation.Indtægterne er 70 t.kr. under det budgetterede, og omkostningerne er 155 t.kr under det budgetterede. Totalt en forbedring på 85 t.kr. ift. budget.

Likviditeten er 115 t.kr. bedre end budget.

Der har været en del udmeldelse på det seneste.

 

 1. Baneudvalg.Banen har aldrig været bedre, og der er stor ros fra såvel egne medlemmer som gæster. Næste år er det nødvendigt at udskifte 1 til 2 maskiner for at bevare standarden på banen. Vandingsanlægget skal ligeledes forbedres både mht. ledninger og styring.

 

Arbejdstilsynet har været på besøg. Udsugningen på Ryttergården skal forbedres og der er krav om skab til kemikalier. Derudover pågår APV vurdering.

 

Efter renoveringen på hul 2 bør tidligere omtalte klokke opsættes straks.

 

 1. Sponsorudvalg.Der er 55 sponsorer, hvilket har givet ca. 165 t.kr. i indtægt eks. det nye ur på gavlen, 20.000 nye bolde samt ny byggi. En ny sponsortavle er opsat udenfor.

 

Forsøg med arrangementer fra andre klubber vil blive prøvet til næste år.

 

Bravo Tours kommer i klubben 25. okt. til et aftenarrangement.

 

 1. Junior, ynglinge  og eliteudvalg. Arrild fortsætter som træner i 2012. Mister sandsynligvis nogle af de bedste på ungdomssiden til næste år. Er pt. ca. 30 juniorer. Der har manglet hjælpere til juniorturnering, men forældrene må også aktiveres.

 

 1. Turneringsudvalg. Stort arbejde og der bliver måske 2 matcher mere næste år. Vintergolf starter søndag den 23. okt.

 

 1. Handicapudvalg.Intet at berette.

 

 1. Ordensudvalg. Intet at berette.

 

 1. Begynderudvalg.For at skaffe flere medlemmer vil der blive forsøgt med flere skolearrangementer til næste år.

 

Væsentlig flere nye medlemmer i år end sidste år, men der skal stadig gøres en stor indsats for at skaffe nye medlemmer til klubben. Der vil blive arbejdet med nye tiltag for næste sæson.

 

 

 1. Husudvalg og banekontrol. Beplantning på terrassen er etableret. Kompressor skal udskiftes. Boldautomaten er sandsynligvis slidt og fremtiden overvejes. Udretning af skrænter omkring driving range overvejes for at gøre det nemmere at samle bolde op.

 

 1. Kommunikation/Webmaster.  Ny hjemmeside er etableret men mangler stadig lidt tilretninger.

 

 1.  Klubber i Klubben. Winnie: Mulighed for hjælp til hjemmeside?

 

 Birte/Winnie: Ønske om flytning af onsdagsklub til mandag samt tirsdags formiddagsdamer til onsdag.Tilbagemelding fra bestyrelsen efter konsultation med Flemming Thorup – green keeper.

 

Ove: Stor ros til banen.

 

 1. Eventuelt.Medlemskab af Tee time overvejes. 

 

 

 

Oktober 2011-10-24

 

Torben Therkelsen

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap