Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 10. oktober 2011 kl. 15.30

På Ryttergården.

 

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Gerda Nielsen, J.S. Jørgensen, Ole Østergård, Jørgen Fink.

 

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Afvikles planmæssigt.

                      APV: APV. er gennemført og handlingsplaner er udarbejdet.

                      Medarbejdersamtaler afholdes i løbet af efteråret.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Lidt problemer med Roughklipper. Evt. reparation for ca. 25000 kr.

                      Nyanskaffelser 2012. Som tidligere omtalt.

Ryttergården

Materialeplads og vaskeplads. Vi har fået tilbud på elementer til materialepladsen og forventer at den etableres inden sæsonstart.

APV – handlingsplan, forbedringer af div. medarbejder forhold bla. tørreskab til arbejdstøj.

Arbejdstilsyn var på besøg 13. okt. Vi fik et påbud om etablering af udsugning til svejsning og udstødning (vi er i gang med projekteringen). Ellers var der tilfredshed med øvrige forhold.

Banen / Drivingrange / Par 3

                      Aktuel stand:  Har vel aldrig set bedre ud.

Vandingsanlæg: Vi har separeret nogle områder omkring 10. tee og 11. fairway og par 3 banen og 18. fairway.                             

Stier: Skal renoveres i løbet af det næste år. Husudvalget overtager ansvaret for vedligeholdelse af tilkørselsvejen til klubhuset.

Banejusteringer: Banejusteringsplanen gennemgået med div. rettelser og tilføjelser.

Baneudviklingsplanen: 13. og 16. gul tee, bunker hul 4, 8, 18. er med i budgettet for 2012.       

Forbedring af dræn på 15. fairway er nødvendigt.

Målsætning for banen, Standard og pleje. Forslag om ændret semmi/roughklipning så rough også klippes i semmirough højde ca. 5 cm. Som det feks. klippes i Hammel og Randers. Vi vil forsøge om det kan lade sig gøre med de maskiner vi har.

Medlemsarbejdsdag på banen – 12.nov. Program – Fældning og opstamning af div. træer forskellige steder på banen. FT og JSJ laver plan for hvilke træer og områder.

 

Budget opfølgning

                      Budget 2012 – Gennemgang af budgetforslaget, der er sendt til bestyrelsen.

                     

Info fra bestyrelsen

 

 

Næste møde.  7. november kl. 15.30

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap