Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  13. september 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh,  Jørgen Fink, Allan Steen, Kent                              Haumann og Erik Smedegaard

Afbud:               Flemming Schütt og Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 9/8 2011.                      Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab for de første 10 måneder.                                                                        Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Medlemsstatus/Betalingsstatus - restanceliste                                                   Erik

Udmeldinger til næste år pt.                                                                                        Erik                     

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                      

                     Hul 2 (Hvad har det kostet/budget)                                                                          Jørgen              

                     Jordhøj foran klubhuset                                                                                                Torben

                     Hus og strøm til golfbiler                                                                                                Torben

 1.              Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                                       Alle

Pro-Am tilbagemelding                                                                                                  Kent

Dato for udvalgsmøde                                                                                                    Torben

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             a. Golfhæftet (kan vente til næste bestyrelsesmøde)

             b. Deltagelse i kvalifikation til Danmarksturneringen for Grenå

                 (Brigitte og Annette) klubstøtte?

             c. Tee-time?

 

Ad.1:

Brevet om kontingentopkrævning sendes ud til juniorer inden 1. september. Henrik Krogh skal udarbejde kørevejledning til Buggy.

Referat fra 9/8-2011 blev herefter godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Revisor har påpeget at der skal betales moms af alt salg i shoppen.

Gammel vandregning fra banedrift er bogført.

Kassekredit er på mødedato 114.550 kr. bedre end budget. Dog er der mange udgifter i den kommende tid uden tilsvarende indtægter.

Samlede restancer er ca. 25.000 kr., hertil kommer ca. 17.000 kr. på sponsorer.

Der er ikke store investeringer resten af året til banens drift, dog forventes en del investeringer i næste sæson.

Samlede antal medlemmer på mødedato er 607, herunder 75 passive.

 

 

Ad.3:

Hul 2 stort set færdigt, og det har kostet ca. 50.000 kr., som er ca. 10.000 kr. mere end der var budgetteret. Hul 2 er evt. taget for tidligt i brug og lukkes derfor evt. ned på et tidspunkt for resten af denne sæson.

Der er kommet alternativt forslag til fjernelse af jordhøjen fra baneudvalget v. Jørgen Jørgensen, som er en relativ billig løsning. Der træffes ingen beslutning herom pt.

Det overvejes fortsat om og hvordan der skal etableres et hus med strøm til Buggy.

Til øl/vand er der stor pris ved indkøb hos Carlsberg. Erik Smedegaard hører dem om der kan ydes rabat.

Det overvejes om øl anlæg skal lukkes i vintersæsonen for at spare strøm.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg: På juniormatch afholdt 11. september 2011, var der stor mangel på hjælpere. Det kan gøres bedre fremover, hvor flere opfordres til at støtte op om sådanne arrangementer.

 

Turneringsudvalg: Der er sponsormatch den 2. oktober 2011, hvor hjælpere, sponsorere > 3.000 kr. inviteres. Allan Steen står for dette arrangement. Der bør sidde 2 fra bestyrelsen i turneringsudvalg fremover, idet Allan Steen ofte ikke får hjælp til meget praktisk.

 

Husudvalg:

 

Baneudvalg: Arbejdstilsynet har væket på besøg. APV skal justeres og der skal laves udsugning på Ryttergården. I 2012 skal der laves en ny hovedvandledning. Der er indkommet forslag om at der laves en shelter e.l. ved hul 6 , så der kan søges ly hvis det regner.

På Drivingrange bliver bolde væk i det høje græs i begge sider. Det tages op med greenkeeper om det høje græs kan glattes ud, så der kan køres og det bliver bedre i forhold til boldopsamling.

Den 12. november 2011 arrangeres arbejdsdag, hvor der bl.a. er projekter på Ryttergården. Baneservice mødes snart vedrørende afstemning af opgaver.

 

PRO-AM: Stor succes med netop afholdte Pro-AM, alt forløb rigtig godt. Vejret var godt og deltagerne glade. I 2012 gentages succes'en og dato er allerede reserveret, nemlig 7. september 2012.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

 

Ad.6:

 

 

 

Det er besluttet at EGC tilslutter sig golfhæftet og Tee-time i 2012. Kresten Riis-Jensen drøfter vilkår med Tee-time.

Bestyrelsen har den holdning til at støtte enkeltspillere økonomisk til visse turneringer, at det ikke kan forsvares overfor øvrige medlemmer af EGC

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap