Skip Navigation Links
SENESTE
Referat fra Bestyrelsesmøde 7.2.2018
Baneinformation
Referat fra Klubbens ordinære Generalforsamling 29/1 2018
Bestyrelsens konstituering
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

 

Referat fra baneudvalgsmødet den 12. september 2011 kl. 15.30

 

 

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Palle Lumby, Gerda Nielsen, J.S. Jørgensen

 

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Afvikles som planlagt.

                      APV. Udføres snarest.

                      Medarbejdersamtaler udføres i løbet af efteråret.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Alle maskiner OK, dog stadig lidt problemer med fairwayklipperen.

Nyanskaffelser 2012 – Som tidligere omtalt, det er nu op til bestyrelsen at skaffe

økonomien til det.

Ryttergården

                      Udviklingsplan for området- Projektet, Nedbrydning af stuehus og opførelse af ny

                      Maskinhal     Overgår til bestyrelsen.

                      Materialeplads og vaskeplads: Vi vil gerne påbegynde bygningen i år, tilbud

                      indhentes på vaskeplads. Materialeplads evt. v.h.a. sponsor.

                      Der har været besøg af arbejdstilsynet, der skal installeres udsugning i maskinhallen

                      Pris ca. 25.000kr. Der kommer besøg igen i oktober.

Banen / Drivingrange / Par 3

                      Aktuel stand , status på hul 2.

                      Vandingsanlæg – Hovedledning - Budget 2012: vi vil afsætte 60.000 kr.             

                      Stier:? Budget 2012: vi vil afsætte 25.000 kr.

Baneudviklingsplanen: På budgettet i 2012: 13. og 16. gul tee, 18 gul og rød tee , bunker hul 4, 8, 18. Pris ??          

Forbedring af dræn på 15. fairway? Budget 2012: ca. 5.000kr

Målsætning for banen, Standard og pleje

Medlemsarbejdsdag på banen – 29. okt. Bla. oprydning på Ryttergården, forbedring af

drivingrange. Træfældning div. steder på banen.

Opgave fra bestyrelsen: Knolden

                      Placering af jorden.  

Alternativ forslag for udsigt til golfbanen.

                      Forslag sendes til bestyresen.

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      ”Konsulent” Kim Egefjord.

 

Budget opfølgning

                      Vi holder budgettet.

                     

 

Evt.               Der efterlyses et tordenly ved toiletbygningen

 

 

Næste møde. Mandag den 10. oktober kl. 1530 på Ryttergården.


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap