Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmødet den 12. september 2011 kl. 15.30

 

 

                     

Til stede:      Torben Therkelsen, Flemming Thorup, Palle Lumby, Gerda Nielsen, J.S. Jørgensen

 

Personale:   

                      Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Afvikles som planlagt.

                      APV. Udføres snarest.

                      Medarbejdersamtaler udføres i løbet af efteråret.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Alle maskiner OK, dog stadig lidt problemer med fairwayklipperen.

Nyanskaffelser 2012 – Som tidligere omtalt, det er nu op til bestyrelsen at skaffe

økonomien til det.

Ryttergården

                      Udviklingsplan for området- Projektet, Nedbrydning af stuehus og opførelse af ny

                      Maskinhal     Overgår til bestyrelsen.

                      Materialeplads og vaskeplads: Vi vil gerne påbegynde bygningen i år, tilbud

                      indhentes på vaskeplads. Materialeplads evt. v.h.a. sponsor.

                      Der har været besøg af arbejdstilsynet, der skal installeres udsugning i maskinhallen

                      Pris ca. 25.000kr. Der kommer besøg igen i oktober.

Banen / Drivingrange / Par 3

                      Aktuel stand , status på hul 2.

                      Vandingsanlæg – Hovedledning - Budget 2012: vi vil afsætte 60.000 kr.             

                      Stier:? Budget 2012: vi vil afsætte 25.000 kr.

Baneudviklingsplanen: På budgettet i 2012: 13. og 16. gul tee, 18 gul og rød tee , bunker hul 4, 8, 18. Pris ??          

Forbedring af dræn på 15. fairway? Budget 2012: ca. 5.000kr

Målsætning for banen, Standard og pleje

Medlemsarbejdsdag på banen – 29. okt. Bla. oprydning på Ryttergården, forbedring af

drivingrange. Træfældning div. steder på banen.

Opgave fra bestyrelsen: Knolden

                      Placering af jorden.  

Alternativ forslag for udsigt til golfbanen.

                      Forslag sendes til bestyresen.

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      ”Konsulent” Kim Egefjord.

 

Budget opfølgning

                      Vi holder budgettet.

                     

 

Evt.               Der efterlyses et tordenly ved toiletbygningen

 

 

Næste møde. Mandag den 10. oktober kl. 1530 på Ryttergården.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap