Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 15. august 2011 kl. 15.30

 

Til stede:      Flemming Thorup,Gerda Nielsen, Ole Østergård, Jørgen Fink, Torben Therkelsen, Jørgen S. Jørgensen

Personale:   

Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Det er planen at afvikle overtid og den resterende ferie i december og januar

                      Brian er ansat som greenkeeperlærling pr. 1. juli og frem til den 13. september 2013.

APV. udføres snarest

                      Der skal afholdes medarbejdersamtaler i løbet af efteråret.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Alle maskiner OK, dog stadig lidt problemer med fairwayklipperen.

Nyanskaffelser 2012: Der indhentes priser på både nye og brugte maskiner (fairway-klipper og greenklipper) Fairwayklipper kan evt. køre et år mere, men det kræver en gennemgående renovering, pris ca. 60000 kr. Der kommer DEMO maskiner på banen i efteråret.

Ryttergården:

Udviklingsplan for området- Ole har udarbejdet et foreløbigt skitseforslag med 2 løsningsmodeller. Nedbrydning af boligen giver plads til en hal på ca. 400 m2

OØ og FT udarbejder kravs specifikationer for området og bygninger.

Pris for depot- og vaskeplads?

Banen / Drivingrange / Par 3:

                      Aktuel stand: Banen er usædvanlig grøn og flot efter sommerens våde vejr.

                      Teestederne på hul 2 tages i brug mandag den 22. august.

Vandingsanlæg: Vanding på 11. fairway har været lukket i sommer pga. manglende tryk, da der er 7 sprinklere (11. fairway + 10. teesteder) på en for lille vandledning. Teesteds- og fairwayvanding vil snarest blive adskilt så de kan styres separat. Det samme gælder for18. fairway.

Udskiftning af ca.1000 meter hovedledning i 2012, pris ca. 30000 kr. budget 2012

Stier: Alle vore stier er ved at være helt nedslidte og trænger til ny belægning. Der skal laves en plan for renovering af stierne. OØ, JSJ og FT.  Budget 2012?

Banejusteringer: Tilføjelser? Prioritering? På næste møde skal der tages stilling til hvilke punkter fra udviklingsplanen der skal udføres i 2012. Budget 2012?

Fastlæggelse af vintergreens og teesteder: FT og JSJ fastlægger dem, ud fra tidligere aftalte placeringer.  

Målsætning for banen, Standard og pleje

Opgave fra bestyrelsen:

 ”Hvis vi kan få lov til at fjerne jordknolden foran klubhuset, hvor skal jorden så placeres under hensyntagen til økonomi, banen og tidsforbrug? - Niveau som potting green!

Resultatet skal bruges til ansøgningen til kommunen om tilladelse til evt. flytning! ”

JSJ udarbejder forslag til placering af jorden.

Budget opfølgning

                      Vi holder stadig budgettet.

Budget 2012 - Hvilke større udgifter skal vi have med? – Fastlægges på næste møde.

Evt.              

TDC har forespurgt om opsætning af mobilantenne på vores område.

                     

Næste møde. 12. september kl. 15.30

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap