Skip Navigation Links
SENESTE
Indkommende forslag til Generalforsamlingen 2018
Invitation Varde Golfclub
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

Referat fra baneudvalgsmødet den 15. august 2011 kl. 15.30

 

Til stede:      Flemming Thorup,Gerda Nielsen, Ole Østergård, Jørgen Fink, Torben Therkelsen, Jørgen S. Jørgensen

Personale:   

Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Det er planen at afvikle overtid og den resterende ferie i december og januar

                      Brian er ansat som greenkeeperlærling pr. 1. juli og frem til den 13. september 2013.

APV. udføres snarest

                      Der skal afholdes medarbejdersamtaler i løbet af efteråret.

Maskiner:

                      Aktuel stand: Alle maskiner OK, dog stadig lidt problemer med fairwayklipperen.

Nyanskaffelser 2012: Der indhentes priser på både nye og brugte maskiner (fairway-klipper og greenklipper) Fairwayklipper kan evt. køre et år mere, men det kræver en gennemgående renovering, pris ca. 60000 kr. Der kommer DEMO maskiner på banen i efteråret.

Ryttergården:

Udviklingsplan for området- Ole har udarbejdet et foreløbigt skitseforslag med 2 løsningsmodeller. Nedbrydning af boligen giver plads til en hal på ca. 400 m2

OØ og FT udarbejder kravs specifikationer for området og bygninger.

Pris for depot- og vaskeplads?

Banen / Drivingrange / Par 3:

                      Aktuel stand: Banen er usædvanlig grøn og flot efter sommerens våde vejr.

                      Teestederne på hul 2 tages i brug mandag den 22. august.

Vandingsanlæg: Vanding på 11. fairway har været lukket i sommer pga. manglende tryk, da der er 7 sprinklere (11. fairway + 10. teesteder) på en for lille vandledning. Teesteds- og fairwayvanding vil snarest blive adskilt så de kan styres separat. Det samme gælder for18. fairway.

Udskiftning af ca.1000 meter hovedledning i 2012, pris ca. 30000 kr. budget 2012

Stier: Alle vore stier er ved at være helt nedslidte og trænger til ny belægning. Der skal laves en plan for renovering af stierne. OØ, JSJ og FT.  Budget 2012?

Banejusteringer: Tilføjelser? Prioritering? På næste møde skal der tages stilling til hvilke punkter fra udviklingsplanen der skal udføres i 2012. Budget 2012?

Fastlæggelse af vintergreens og teesteder: FT og JSJ fastlægger dem, ud fra tidligere aftalte placeringer.  

Målsætning for banen, Standard og pleje

Opgave fra bestyrelsen:

 ”Hvis vi kan få lov til at fjerne jordknolden foran klubhuset, hvor skal jorden så placeres under hensyntagen til økonomi, banen og tidsforbrug? - Niveau som potting green!

Resultatet skal bruges til ansøgningen til kommunen om tilladelse til evt. flytning! ”

JSJ udarbejder forslag til placering af jorden.

Budget opfølgning

                      Vi holder stadig budgettet.

Budget 2012 - Hvilke større udgifter skal vi have med? – Fastlægges på næste møde.

Evt.              

TDC har forespurgt om opsætning af mobilantenne på vores område.

                     

Næste møde. 12. september kl. 15.30

 


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap