Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmødet den 8. juni 2011 kl. 15.30

 

Tilstede:       Flemming Thorup, Palle Lumby, Gerda Nielsen, J.S. Jørgensen,

 

Personale:   

                      Arbejdstider : Status over overarbejde. Og ferier.

                      Jens Kjær ansat i flexjob som afløser i ferie-og skoleopholdsperioder.

                      Greenkeeper: Brian, lærling fra september, JSJ tager kontakt til AMU Nordjylland

                      ang. tilmelding og udd.aftale.

                      APV  Udføres snarest.

 

Maskiner

Aktuel stand: Der bruges nu alt for mange timer på rep. af fairwayklipperen, så vi indstiller til bestyrelsen at det er nødvendigt at udskifte både fairwayklipper og greenklipper til sæsonstart 2012. Øvrige maskiner er ok.

Det belaster også en del, at vi har overtaget vedligeholdelsen af buggies.

Bilen til boldopsamleren på drivingrange, er nu i så dårlig stand, at den skal udskiftes. Vi er på udkik efter egnet køretøj.

                      Nyanskaffelser 2011/2012: Revideret Maskinudskiftningsplan sendes til bestyrelsen.

Ryttergården

                      Udviklingsplan for området: Udarbejdelse pågår.

                                           

Banen / Drivingrange / Par 3

Aktuel stand: Banen er nu ved at være flot igen efter den lange og hårde vinter, sneskimmelskaderne på greens er ved at være helt væk de fleste steder.

Teestederne på hul 2 er nu grønne, vi håber de kan tages i brug til efteråret.

De bare skråninger vil snart blive sprøjtesået.

Vandingsanlæg: Fungerer, men trænger snart til en større renovering.

Vi vil udarbejde en udviklingsplan, hvori vil indgå bla. ny hovedledning, flere styrebokse, ny pumpe.                                           

Banejusteringer: Skiltning fra green til næste tee skal forbedres.

Målsætning for banen, Standard og pleje

Der har været en del kritik af ( manglende) klipning af greens i weekender og på helligdage. Det retter vi op på nu, ved at der fremover vil blive klippet greens hver dag hele ugen i den udstrækning der er mandskab og materiel til rådighed.

Det kan kun lade sig gøre ved, at vi nu har 3 mand ansat hele året, og derved har mulighed for at planlægge arbejdstiden, så der kan afspadseres uden for vækstsæsonen.

 

Østre plantage / Øvrige skovområder

                      ”Konsulent” Kim Egefjord.

 

Budget opfølgning

                      Budget: Vi er stadig på den gode side.

                     

 

Næste møde. Mandag den 15. august kl. 15.30


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap