Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmødet den 27. april 2011 kl. 15.30
Tilstede: Flemming Thorup, Ole Østergård, Palle Lumby, Gerda Nielsen, J.S. Jørgensen,
J. Fink
Personale:
Arbejdstider: ferier: Brian og Ralph 14 dage hver, i juli, FT 14 dage i august .
Vi har brug for vikar ved de næste skoleophold og i ferieperioder, FT forsøger at finde en vikar.
APV Vil blive udført i maj.
Maskiner
Aktuel stand: OK indtil nu, ingen nedbrud eller større rep.
Nyt vibrationsfrit luftpudesæde monteres på fairwayklipper ( lovkrav!) ca. 12000 kr.
Nyanskaffelser 2011/2012, nødvendig med ny greenklipper i 2012.
Fairwayklipper renoveres i løbet af næste vinter.
Maskinudskiftningsplan? Ny plan udarbejdes af FT.
Ryttergården
Udviklingsplan for området: Udarbejdelse pågår.
Banen / Dirvingrange / Par 3
Aktuel stand: Den lange tids gode vejr uden nedbør, kan nu ses på banen.
Vandingsanlæg: Vandingsanlægget er klargjort, og fungerer som det skal, vi er sluppet for brud på vandledningerne.
Banejusteringer: Teestederne på hul 2 er anlagt, de vil blive tilsået i løbet af 14 dage.
Bunker hul 8 i venstre side ændres til en ”græsbunker”, højre bunker hul 11 renoveres til bunker med ”sandface”, bunker hul 13 omlægges og gøres større, vi håber vi kan nå det i løbet af i år.
På 2. fairway vil vi forsøge med semmirough ned gennem det smalleste område i slugten ved skoven, og håber på bedre vækst og mere græs især i tørre perioder. Samtidig vil vi udvide forgreen med ca. 10 meter.
100m afstandspæle, JSJ og OØ opsætter dem i uge 19.
Målsætning for banen, Standard og pleje
Østre plantage / Øvrige skovområder
”Konsulent” Kim Egefjord.
Budget opfølgning
Budget: Vi er stadig på den gode side.
Info fra greenkeeperen
Info fra bestyrelsen
Evt.
Næste møde 8. juni kl. 1530

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap